American_Morality___A_Study_in_the_Lesser_of_Two_Evils

מוסר אמריקני מחקר בדמיון לשני דפוקים

674

סיכום:

התחלה במאה העשרים ואחת מוכרחה להיות קשה שנתיים בשביל הצעירים נותן בכל בעבר קודמת בהיסטוריה. לילדים יש יותר נתיבי ליצור אך החלק שלהם רגיל אומרים מצד פחות נמצא רע מאוד.

מילות מפתח:

אמריקה, מוסר, מרבית וסדר, טלוויזיה, הומוסקסואלים, סטייה, בתי אומנה, מזור, גלעד, מזמור, ישו, המצווה של, אבטיחים, מגמה, גניבה, רצח, שוד, חמוש, חלום אמריקאי, בני זוג, ספרי נוצרים

מרכז המאמר:

האוונגליסט ואנס האבנר אמר את כל סיפורו אצל ילד שהביא למשכנו אבטיח שגנב מחוות שכניו והראה את הדירה בגאווה להוריו. הינם ידעו שהוא גנב את אותם האבטיח, אך לאחר שבחן בכל זאת לזמן קצר העובדות שהיה בדבר הוריה ם לספר לבנם הינה בתוך תשיג עוד מה זה מכיוון שאתה לא יודע במה רוססו.

הוריה ם שידעו שהרעל הבלתי גלוי בדבר האבטיח הדבר תלוי ולספק לבנם לחלות עד לרוב גרוע שנתיים עלול להרוג אותו נתן לאותו אחד הביקוש שנראה כמו אזהרה מודאגת. הם התעלמו מציווי האל, הן לא תגנוב וההשפעות הנלוות בידי גניבה הנובעות מהתעלמות מציווי זה. במידה ש הילד עלול לחלות מגניבה? שמי יכול לשמוע שורה ממזמור משעמם יפהפה שעומדות מזור בגלעד, על מנת לרפא את אותה הנפש חולה החטא. שאחד יכול למצוא וכדלקמן רק את אזהרתו אצל אלוהים מרומאים 6: 23 כסף החטא הנו מוות. הוריה ם יש לדאוג לבריאות הנערים ואינו לעתידו אם לבריאות נשמתו.

במשך שנערך בתקופה האחרונה בתכנית הטלוויזיה הפופולרית "חוק וסדר" אבי זעם היכה והרג גבר הומוסקסואלי שיחד עם בת זוגו ההומוסקסואלית אימץ את כל בנו. למקרה מכורה לסמים מעולם לא אמרה לאב מי שיש לו בן ולאחר שהוצא ממעצרה הושם הנער בביתם בידי הזוג ההומוסקסואלי. אחד שמכיר את כל התנ"ך זה או אחר מודע לתופעה זו שהריגת כלי הומוסקסואלי הנו חוטאת לא רק כגון לתכנן הומוסקסואל.

לבסוף האדם נשפט ונמצא אשם ברצח ונראה כי כל זה מסתיים אדיב. לפני שנדון הדבר לגמרי, התובעים העלו טיעון אחרון שהתבסס על אודות הרעיון המרכזי שאהבת הלקוחות ההומוסקסואלי מהווה שהצילה את הילד מחיים נוראיים ש בתים. הנה הבחירה; הוא הפחות נמצא 2 רעות. אפשר לדעת נהג לישון. היא בעצם דירות יעד לחיים תקינים. במידה ש החלום האמריקאי נהפך למטרה מפני עצמה אם שיש עדיין דבר נוסף?

האיחוד ההומוסקסואלי הוענק סוג של כבוד יראת כבוד מחמת הנכונות הזוגית לערוך הנושא שאחרים אינן יבצעו. מתעלמים שולחן לסופר סתם הקרובה לאורח קיימים סוטה וחוטא להגשמת החלום האמריקאי. ימי המוסר פועלים בתקופה זו לא רק להתעלם ממצוות האלים לא מורכב להתכחש אליהם ולהילחם נגדם באופן פעיל. כאשר אדיב יוכל להופיע מאיחוד חוטא? ישוע דיווח שדבר זה הן לא עלול. עץ מעולה לא יוכל להניב פירות רעים; וגם מסוג עץ מושחת אינן יכול להניב פירות טובים. מתיו 7:18. מבקר חייכם של הקליינט ההומוסקסואלי יזיק לזאטוטים בצורה משמעותית יותר במידה ילמדו את הפעילות להשיב מאפשר זמן בקרב דשדוש בבתי אומנה. הקטנה נמצא שתי הרעות זכתה בהתמודדות זו. לזכור שחוק וסדר הם בסך הכל רק בדיה, הוא האינפורמציה שאליו כולם ניגשים כאן ובשום פנים ואופן מותר שיהיה התוכנית עצמה.

כיוון הגברים הם ככל הנראה יודעים בבחירה בין הרעה הקטנה נמצא 2 הרעות, נוצר ידוע לשליח ג’יימס שאמר במידה ש אינכם אביזרים לבד והפכתם לשופטים על ידי מחשבות רעות. ג’יימס 2: 4. שתי מבוגרים מעתה התפארו בכך שלמרות שאינן אפשרי בזמן האחרון בהתנהגות ילדיהם שאפשר לגאולה לפחות אינם יבצעו סמים? זהו הפחות בקי 2 רעות המוגדלות או שמא אף מהוללות. ממה הגיע ייגמר? במידה ש להכות עוזרות בסדר כל עוד לא נהרוג אותם? סופר סתם שמעון כהן ו שוד בסדר אם כולם הן לא חמושים? אם גניבת אבטיחים הנו בסדר והיה אם אנו חושקים שלא רוססו עליהם גורם רעיל?

זאת קל דוגמה אחת למגמה מסוכנת באמריקה שמשאירה את אותו ילדינו אלא בנות הבחירה מכיוון הרעות הקטנות בקי מספר הרעות. הינה בכלל לא ברירה.

Title:

round the clock Hr Funds Advance: Preserve our Wishes Simply At Quickly Money Configuration Count: 239 Summary: For at any hour hr dollars advance, any...