Anti_Spyware

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/KAyt9_C7CHI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen>

אנטי ריגול

302

סיכום:


תוכנת אנטי-ריגול היא בעצם אפליקציות המעניקה הגנה הכול על משתמשי המסך מכיוון תוכנות ואפליקציות ריגול ותוכנות לא רצויות אחרות. תוכניות אנטי-ריגול מאבטחות אחר המחשב מפני פעילות של תוכנות ריגול זדוניות, להשתלט או אולי ליירט תפקיד מחשבים חלקית ש הסכמת שברשותכם או לחילופין ידיעתם.

מילות מפתח:

כלים ריגול, הסרת כלים ריגול, כלים ריגול בחינם, אפליקציות ריגול מכיוון של

תכנון המאמר:

תוכנת אנטי-ריגול הנו תוכנות ואפליקציות המעניקה הגנה על אודות משתמשי המחשב הביתי מכיוון תוכנות ואפליקציות ריגול ותוכנות לא רצויות רבות. ספר תורה נשרף אנטי-ריגול מאבטחות את כל המחשב מפני ש מאמץ בקרב תוכנות ריגול זדוניות, להשתלט או לחילופין ליירט פעולת מחשבים קטנה ללא הסכמת המשפחה או אולי ידיעתם.

תוכניות נגד ריגול נותנות שמירה עקבית בעת אכן, וסריקה והסרה. פונקציות השגחה מתקופת אמת גלות להגנה אנטי-וירוס מתקופת כראוי. למעשה, התוכנית עוקבת אחר מידי המתאימים הנכנסים בידי סריקת מידי הקבצים שהמשתמש מנסה להסיר מגלישה ברשת, וחוסמת את אותו פעילות המשאבים המייצגים תוכנות ריגול. גיבוי מזמן אכן וכדלקמן חוסמת מידי מקצועיות שאינה יש לו היתר שמבצעים להתקין תוכניות הפעלה עד להופך לדבר אחר את הגדרות הדפדפן. תכונות הסריקה וההסרה המוצעות במרבית תוכניות האנטי-ריגול העוזרות נוחות לכל כיס. התוכנית סורקת את כל הנמצא בקרב קבצי רשת ההפעלה, הרישום של Windows ותוכניות המותקנות ומסירה כל כך חיוניות או אולי קובץ שמתייחסים לאלה ברשימה הקיימת על ידי רכיבי ריגול מזוהים.

תוכנה מכיוון ריגול דורשות וגם מסד דברים המתעדכן לעתים קרובות בידי רכיבי תוכנה ריגול אחרונות. שלכל פעם שמתפרסמת תוכנת ריגול מעניינת, מפתחי האנטי-ריגול מגלים ומעריכים אשר, ומעניקים הגדרות או חתימות המסייעות לתוכנות האנטי-ריגול לגלות ולהסיר רק את תוכנה הריגול. משום כך, מומלץ לעדכן את אותו תכנית האנטי-ריגול בדרך כלל על מנת לספק שמירה עקבית.

חברות אנטי-וירוס מרכזיות, כולל McAfee, Symantec ו- Sophos, הוסיפו מאפיינים אנטי-ריגול למוצרי האנטי-וירוס הקיימים אשר בהן.

תוכניות אנטי-ריגול בקרב פירמות מוכרות אינם זמינות ברוב המקרים לשימוש חופשי; לפעמים היצרנים מפיקים מעשה בחינם, אשר מאפשר בסיסי יכולות מסוימות. דף טרנספר ספר תורה לפעם קרובות הינם מציעים בסיסי סריקה בחינם; הסרת תוכנות הריגול דה פקטו אפשרית פשוט במחיר גרסה רשומה בידי המוצר. מכיוון שקיימות אפליקציות ותוכנות אנטי-ריגול מזויפות שהן למעשה אפליקציות ריגול, אין כל לרתוט את מעלותיה התוכנה הלגיטימית ומההגנה שהיא מספיקה.

Title:

round the clock Hr Funds Advance: Preserve our Wishes Simply At Quickly Money Configuration Count: 239 Summary: For at any hour hr dollars advance, any...