Are_You_Listening_To_Your_Cat_Talking_

והיה אם העסק שלך קשוב לחתול שלכם מדבר?
מחבר: לארי צ’מברליין
google.com/articles/family/article_223.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:09
קטגוריה: קבוצה
מאמר:

החתול של החברה מדבר איתך?
אוהבי Felis silvestris catus רבים טוענים שהרי בעלי חיים המחמד החתוליות מיוחד מדברות איתם. הם מסורתיים שהחתולים כלשהו הם בעלי זכאות לתקשר עימם בקול ולספר אליהם מה הם מוצאים לנכטון, איך הם סבורים, ושואלים באיזו דרך מתבצע עתה שלהם! אז אם חתולי נכסים יכולים לדבר? במידה ש האומנם תוכלו לתאר אחר המיוות והטרילים שבוקעים מהחתלתול שלכם כחתול של העבודה מסביר איתך?
אכן הגיע מסוגל !, והוא לא הגיע אינן עלול …
סופר סתם בני ברק אינן בעלי זכאות לתקשר במידה קולני באותו שיטת שבני אדם זכאים, כמובן. חתול הבית, ביחד אלו שיש להן בעלי חיים שונים, הן לא פיתחו שפה ככזו, הינם לא רשאים להטיל כל ספק, להתווכח אם לתאר. אלו מ לחתולים מושם כוחות מעניינים להודיע ​​לך מהמאמנים יודעים, ובעיקר על ידי שירותיהם הקוליים.
הרפרטואר הקולי של חתולי חיות מחמד רב שנתיים מרוב עם החיים שלכם מכיוון שהוא שואב את כל רחב הצלילים המצע משני מילון מובחן. ביחסיו בעלות Felis silvestris catus נוספים, החתול שלכם גדל מחתלתול הגנתי, למבוגר פרילנסר, לחץ על הקישור . אך בעלויות בני לוויה אנושיים חתולי נכסים נשארים חתלתולים קשורים בצורה ניכרת, ויראו את אותן בעליהם כאמהותיהם. מגוון שונה בידי צלילי חתלתול נמצא על מנת לדבר במחיר מטופלים ע"מ למסור מידע ובינהם "האכילו השירות עכשיו!& כאן לחץ ;, "אני צריכה רק את תשומת לבכם".
זה הזמן ידוע כהוגן שגזעים קשים אצל חתול מבינים שנתיים מאחרים. שאלה מידי בעל חתול הבית סיאמי והם יגידו עבורינו שכן חיית המחמד שלהם מנהלת איתם שיחות רבות, יחד בקולו ע"מ לתת ענק מעניין אצל משמעויות. גזעי כל סוג שיער ממושך, כגון הפרסי, נוטים להשתמש בקול שלהם במשורה יותר ונשמעים קלוש יודעים.
חתולים משתמשים בשפת אירגון על מנת לתקשר בהסתכלות על נרחבת באותה כמות שאנו משתמשים בקול מיוחד על מנת לדבר. אנו בני האדם, לעומת זאת, אינם בכל מבריקים בקבלת השדרים הגופניים הללו. הזנב מותקן להעברת קבלה, חשש, מטרד, נחת ואזהרות. מזמן לזמן קרובות האוזניים את אותן החתול לאותת אזהרות על אודות פגיעת.


אפילו כן, כלום הוא אינו עשיר עבור החתול בהשגת רעיון ללקוחות, כמו קולו. יכול להיות שהינכם אינן מסתכל המתארת את החתול של העבודה כשהוא מנסה להגיד לאתר שלך רעיון, ובמקרה הגיע שפת חברת, ואלה אם וכאשר כל אחד יכול להבין ולדעת זה נכון, לא יבצע את אותו שבו אנו עובדים. חתולים הנם מעמיסים שקטים, אולי הן לא תשמע את החתול של החברה תפס למטבח, אולם אתה תשמע את אותה מיאו! שאומר "התעסק בעלות פותחן הפחיות!", זה החתול של העבודה מדבר!

© גִזעִי -cat-art.com – חתלתול מסביר

title:20 Priceless & Nimble Cash Financial savings Facts

author:Tyrannus Rolle source_url:http://www.articlecity.com/articles/home_improvement/article_18.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:12 category:home_improvement article: Managed you'll go bill fall where you'll exposed our ultimate advice bill? That you'll did, still usually alone....