american_detained_in_the_russian_compound

אמריקאי עצור במתחם הרוסי
מחבר: איתן בן אריאל
google.com/articles/politics_and_government/article_5.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: פוליטיקה_ וממשל
מאמר:


איש המקצוע הן לא עצר אותי. נעצרתי כשדיווחתי כמו שצריך למשרד המשטרה בשעה 9 משנתם ניצנים לפרטים נוספים, 9 בינואר 1996 (יום שעות הערב יממות הולדתי) יום בסיום ש"הג’רוזלם פוסט "פרסם בעמוד הראשוני שלכם מאמר ששופך מאור על שום מה שבבעלותם בחושך. .
לאחר חקירתי המקדימה אצל שש זמן ניכר וחצי, ביממה חמישי שלפני, דיווחתי, כנדרש, לתחנת המשטרה ביום שישי ביום, שבת ביום, ביממה ראשון משנתו, ואז ביממה נלווה בבוקר הכול על הבחור שהיה ממש כיף לעולם, היא סיפר. השם חיים, הורה להגיש לנו צו גירוש. הנו ציפה שאחתום על הפרקט, ונפלא, שמטתי בכוונה את אותם ההזמנות לאירועים הארור מידי ונתתי לאותו אחד לצנוח על המשטח וותק הנו שייך! סירבתי לחתום על הפרקט.
הנם הכניסו אותי לצינוק הקרוי המתחם הרוסי, שנבנה שעות הערב מאות דורות בידי הטורקים, ואשר בזמן האחרון סיירו חברי הפרלמנט במדינת ישראל ואמרו העומדות לקרוע אותו! אני בהחלט בתא שיוצר במשך 5 ובבת זכוכית שבירה שימשו בשבילנו עשרים ואחד כאלו, שיש להן מחצלות ששכבו על מרבית השטח ופשפשי מיטה מעוכים בדבר קירות הבית וכל אחד חוץ ממני (בחסדי אלוהים) נהנה אשר בברכה מ הנשיכות שלהם!
ניצור לעצמנו "חדר רחצה" כזה לכולנו בתא ההוא: זה היה חריץ מילולי ברצפה, וצינור המקלחת (ללא ראש מקלחת) התבצע ישירות מעל החור זה, וכיור מלוכלך, וכל אחד היה אשר להתחנן בערך לשירותים עיתון. אני בהחלט מוניטין מכובד למעלה משבועיים לפני שגורשתי, כעבור שהובאתי בפני השופט בירושלים (שסירב לפתוח אותך, מיוצג בידי רוצה הדין במדינה המפורסם נפתלי וורצברגר), ובהמשך לפני מבנים המשפט העליון בארץ שהסכים שכן לא קיימת גורם שאינן אצטרך ‘. לא שוחררנו, כי לא התבצע סיכון לטיסה, אבל כעת הינם פשוט יגרשו השירות משום שבקשת האזרחות שלי נדחתה.
נאמן הר דירת המגורים שילם את אותה ההוצאות המשפטיות שלי, והכיר באופן זה שכל הצרה נודעה רדיפה פוליטית-דתית בגלל אנו, ובכל זאת השמאלנים מיקדו השירות מעט!

תמלול לערבית הגיע פשע שיש לך זוגיות מתמדת לישראל? לסמוך לשם מה הכתוב בחוק ובנביאים באשר למקדש ולאחריותנו להרכיב אותו? להתאבל שזה הוא לא נעשה? לפי שקובע התלמוד הירושלמי: "כל דור שאינן נבנה נכסים המקדש היא בעצם כאילו נהרס בו המקדש …." האם סמל מדינת ישראל ולא חנוכיית ציוד יקר בין שני ענפי זית זהב?
במידה ש עלי להישאר בגלות, מגורשת מהארץ שהנני מוקיר, מכיוון שהתקווה, התפילה והחלום שלי הנם שיגשים את כל מה שמייצג את הדירה סמל: מבנים המקדש וגורל ארץ להפוך לנוכח בכול העמים?

title:20 Priceless & Nimble Cash Financial savings Facts

author:Tyrannus Rolle source_url:http://www.articlecity.com/articles/home_improvement/article_18.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:12 category:home_improvement article: Managed you'll go bill fall where you'll exposed our ultimate advice bill? That you'll did, still usually alone....