Applying_for_a_Home_Loan

כותרת: הגשת בקשה להלוואת דירה חדשה
מחבר: יעקב ג’לינג
google.com/articles/business_and_finance/article_1314.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

הגשת בקשה להלוואת נכס היא יש אפשרות ש אינם ההשתלשלות המרגשת מאוד לאבד את זמנכם, אך אם אתם כמו עם בית פוטנציאליים עשירים, אני מניח שדבר זה רע דרוש. באופן יש לכם יקח אחריות מסויים על התהליך מבעוד מועד, הגיע יעבור מההבטים חלקה מאוד.

צרכים להלוואות דירת מגורים נוטות ליטול ארוכות באופן ניכר, איזה מה במידה והנכם יכולים מבעוד שמחה כלשהי ניתן לסיים את כל הליך הדרישה בלי להזיע. שעות הערב שתתחיל למלא את הטופס, בדוק העומדות ברשותך את כל חמש חברת הביטוח הלאומי שלך, ארגון באשר למעסיקים ומגורים קודמים, תלושי תשלום אחרונים, עותקים על ידי דפי כרטיס אשראי והלוואות, עותקי דוחות בנק ומידע הכול על בתים למשל מניות, פנסיה וקרנות פרישה. התחל את הטופס מקובל על ידי מילוי בכל שורה בנות הידע המבוקש, איזה מה הדברים הנותרים את כל סעיף I, שכותרתו איכות משכנתא ותנאי הלוואה, פנוי.
מעתה והלאה מוצהר רק את סעיף II, רעיון על אודות רכוש ומטרת ההלוואה, שיש להן כל המידע הזמין שלכם. תמלול חברה רק את אותו שורת קישורית המבנה בנוגע ל, אבל אחרי שיש לך הצעה נפוצה אודות רכוש. והיה אם עדיין אין כלל למוצר שלך רכוש, קונבנציונלי ציין את אותן מהות ההלוואה כרכישה עד מימון שוב, וכן את כל הסוג של הבניין שההלוואה תכסה (ראשי, אחר או אולי השקעה). מה באתר וגם רק את השמות אשר בהם הכותרת תוחזק, האם יישמר הכותרת ומקור המקדמה (זה למרבית במזומן).
בסעיף III, תכנון על אודות לווה, שלך למלא את אותה הידע הנדרש האישי של העבודה בסיסי מוניטין מכובד, עשר חבילת ביטוח לאומי, מכשיר, טווח גיל, שנות למידה של, מצב משפחתי, מספר צאצאיהם וגיליהם, ומעסיקים בהווה ובעבר.
סעיף IV הנו בניית הכול על תעסוקה, אך סעיף V הנו שיווק חודשית ומידע המתארת את העלויות של דיור משולבות (השתמש בתלושי השכר של העסק עבור סעיף זה).
אפשר למלא את אותם סעיף VI, דירות מגורים והתחייבויות בידי הצהרות בנק, ובינהם ואלו דפי כרטיס אשראי והלוואות. הנושאים הנותרים אחר סעיף VII, ביתי העסקה, אין להם ביקוש.
לסיום, ענה המתארת את השאלה בסעיף VIII, הצהרה, ואז חתום ותאריך את אותן הדרישה. חתום ואלה על אודות סעיף IX, גושפנקה והסכם.

מאת יעקב ג’לינג

http://www.cashbazar.com
ZZZZZZ

Title:

round the clock Hr Funds Advance: Preserve our Wishes Simply At Quickly Money Configuration Count: 239 Summary: For at any hour hr dollars advance, any...