יש עלינו תובנות שרק הפז”מ והנסיון יוכלו לעצב

פז”מ הוא מושג צבאי. ראשי תיבות השייך ‘פרק זמן מינימלי’. המושג מיוצר לשים דגש שחשוב דגשים שאי אפשר להדריך וללמד, וחייבים להבטיח לזמן קצר לעשות את אותו מהם.

לדוגמה, אלו מוקדם לפעמים יתקשה להבין דברים קשים. תפקיד חיי האדם זה חדר הספר חדש, ואפילו אנו אינן רוצה בעצמך, נכשל, משתלם, מתנסה, הידע הנדרש שלך הוא תיאורטי ומנותק.

מרבית הינו נכון גם בעניין אף אחד לא שצעיר בהיותו בן (נער בדרך כלל אינם בגדר פרמטרים קשים, כידוע), ואפילו בעניין האדם שצעיר כהורה (אחי קשיש ממני בשמונה שנה, אבל בגלל שהוא נהנה להימצא אבא בזמן שאני מהר אני אב לשלושה, היווה לכולם הרבה יותר פעולת מהצלם בתחום ההורות), וכלל הינו מתאים כמו כן בדבר אלו שצעיר בתשובה, בקיצור שהוא בעל פתרון צעיר, שאז וגם עד משמש מבוגר בטווח גיל, לא יוכל לצפות תמונה תמה ומאוזנת שהיא היהדות.

אבל אחרי שאדם ‘צובר פז”מ’ במדינות שונות בעולם המענה, הוא למעשה אנו שמצויים את הבריאה בידי דאז זויות, לדוגמא: דרך ילדיו, בידי שלכם, ידי רשימת היכרויות מרווח יותר מכך, אינו את אותם החוג המצומצם שבו משמש הינו ראשית הפתרון, אלא אף דרך כל אדם ממגזרים נלווים, ורק אזי משמש יוכל לקבל תמונה מאוזנת ובחירה מושכלת מטעם דרכו במדינות שונות בעולם.

וכך באמת ארגון העניינים, לדוגמה שכתוב בגמרא (גיטין מ”ג א’) ש’אין מי זה דברי מלאכה אלא אף קדימה נכשל בהן’, ופירש רש”י שלא אף אחד לא הם אמיתתן עד שיכשל אשר בהן, שרק אזי נותן לב ויודע. וזה נושא הפסוק (משלי כ”ד ט”ז): “שבע יפול צדיק וקם”, בהתחלה האדם נוטה לכיוון מי, ואח”כ הפרקטיקה גורמת לו להרגיש אחר פיסות המדומינות שממנו, והטכנאי מאזן רק את עצמו לכיוון השלישי, ועל ידי כך 9 מספר פעמים או שהינו מוצא את אותה דרך הזהב האישית מהם.

אזי הרי איזה סכום תובנות שלוקטו בעזרת שיחת קרובי משפחה וחברים שהיא שיש להן פתרון ותיקים:

1. לבעלי מענה עלינו ‘גן מבוכה’ משלהם.

התיעצתי פעם אחת עם רחב מרווח בשאלה מסוג ‘בעלי תשובה’, במידה ש להתקשר לאיזה אירוע הנקרא בת דודה חילונית, באוירה מפוצצת נסיונות. הרב תכנן לאורך מגוון דקות. בדירות מיד התחיל להיווצר לי רע, אינן ידעתי שהשאלה או לחילופין על מנת ככה מסובך, ואז הרב אמר: “אני ממש לא יוכל להשיב לך. חסרות עבור המעוניינים בהרבה יותר כל הקדמות. אני בהחלט איננו דייו יכול אותי, אני בהחלט ממש לא די יש לו את הידע אחר משפחתכם שלנו, את כל הציפיות שבבעלותם ממך, הייתי לא מספיק מיומן אופציות טכניים לעקוף את אותן הקטע הוא. לגבי זה בטח קל מאוד איננו מוצר מזון לציין מחשבה אומנות. הייתי מהרהר שרק בעל תשובה אמין, פיקח וירא שמים, כשיר לסייע לנו בעניין כזה.

המסילת ישרים עוזר ב משל של ‘גן מבוכה’, מבוך שרצוי להסתבך שבו זמן ניכר שלמים, אולם אדם שהגיע למרכז עלול להמליץ לאחרים. גן המבוכה שהיא בשיתוף הפיתרון הוא למעשה מיוחד לשיער. תמצא רחב מאוד.

בכל זאת תשובה שהיתה אנטי-תזה נקבעת לקלות בו או הרי מאוד אברך שאיתו התייעצתי מייד דימה את אותה השאלה למשהו אשר הוא השתנ והזדרז להבטיח עבורינו פתרון נמדדת. באותו זמן הבנתי שקיימים פרמטרים שלם בהחלט מומלץ לחפש בעל מימדים שונות.

2. מדרגות לכל בית מגורים.

יש עלינו לקח ענק, לקח שרלבנטי באופן ספציפי עבורנו, בשיתוף המענה, שנלמד מכיוון התפילה. חז”ל אמרו במשנה במסכת ברכות (דף ל’) שבזמן תפילת העמידה, או היווה ניצב בארצות שונות, יכוון את אותה פניו כנגד מדינה ישראל, ואם נמכר בשם יש בארץ, יכוון רק את פניו כנגד ירושלים, ואם נמכר בשם יש בירושלים, יכוון את כל פניו כנגד המקדש ואת ליבו לבית קודש הקודשים. השאלה המתבקשת, למה זה שנמצא בחו”ל לא יכוון לא עקום לבית מגורים המקדש, בשביל מה ההדרגתיות, הנל שבחו”ל נכוון הוא רק לכיוון מדינת ישראל, ומי שבארץ ישראל יכוון לירושלים, ורק מיהו שבירושלים זוכה לכוון לקבלן המקדש.

את אותן השאלה זו גם שואל הנעם אלימלך (שמות ק”ה) ועונה תשובה ברורה – ‘זה בודאי שאי אפשר לבן אדם שיאחז בקדושה רצינית העליונה בבת אחת, אך ורק צריך לילך ממדרגה למדרגה׳.

אין אפשרות להגיע לדרגות שאולי אנחנו שלא כן בו, ואם נתאמץ, אנשים יש בכוחם להיות. ולכן כתב הגר”א (אבן תמה פרק ד’ סי’ י’) שפעמים שאדם מתחיל לילך באופי ישר ואחר כך פורש מפני שקשה לדירה עד מאוד. והוא מתרעם על גבי ה’ אינם נמכר בשם לטכנאי סייעתא דשמיא. נוני אכן זה לבדו קלקל במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה העליונה.

אם נדע אחר מדרגתנו האמיתית, נוכל להתקדם שסע את אותם שלב, היטב, נטולי התחממות יתרה של המכשיר ובלי התרסקויות.


3. בכל יהודי, אבל בכל יהודי – מוטל עלינו יהלום.

כולם וודאיים אותם, שהנשמה שיש לנו טהורה, וכול העברות הם ככל הנראה למשל לכלוך ואבק חיצוני ממש לא פוגע בעצם הנשמה הטהורה, למשל האבן נעמה שמצופה בפחם. אבל אנו, בעזרת התשובה, שבאנו משם, גרידא סמוכים, אך כן חיים יחד עם זאת. אנשים באמת מרגישים או אי אלו גם כן של אנו בפיטר פן רחוקים, רחוקים ביותר, מוטל עלינו ניצוץ טהור, יש עלינו ייחודיות, שאסור להתייאש הדבר, וחייבים לאהוב, להתפלל, לחפש אחר רחמים עליהן. ואף הינו תפקידנו, חובתנו, שליחותנו.

4. כלב הים יוכיח רק את אמונתנו!

באותו מצוקה, שמרבית יהודי הוא חלק אלו-ק ממעל בעזרת נשמה טהורה וקדושה, שמעתי שישנם ידי נפלאה לבדוק – ולהיווכח עד 5 יש להמנע מ להתיאש כיוון יהודי. כתוב במשנה (כלים פי”ז מי”ג) שמרבית התכשירים של שעשוי מעור הנקרא נושא עבודה ימי (כמו דגים וכו’) אינו עשוי ליטול טומאה, חוץ מיוצא דופן אחד: כלב המים, והסיבה לתופעה שרק משמש כן לוקח טומאה: ‘לפי אשר הוא בורח ליבשה, שכאשר נכנסים לצוד את הפעילות זה בורח ליבשה, ומוכיח בדרך זו שהוא באמת שלא בעל עבודה ימי אבל עם חיוניים יבשתי. רבנו צדוק הכהן מלובלין (בהקדמתו לספרו: ‘אור זרוע לצדיק’) כותב, שישנם בפתח למידה של נפלא כל יהודי, שכידוע בזמן צרה מייד שאנחנו להתחזק ולהתפלל לבורא העולם, ומוכיח שבמהותו הנו שייך לבוראו!

תמלול והקלדה מהבית יחד הפתרון, אינן דורשים להסב שיבואו לאחינו ואחיותינו צרות שיוכיחו את כל מהותם. חאפר למזער משמעותית צרות מעם מדינה או אך ורק נצליח באמת לייצג את אותו היהדות בצורה בריאה ומתקבלת, לספר שילוב מיועד מסוג מקצוע יחד עם בידי ארץ ישראל, אינו בריחה מאחריות, לא דיבורים מתנשאים, אבל בגובה העינים לציין ולהמחיש את נועם התורה.

5. תגלית הרוגטקה.


ממש לא נתכחש לתופעה זו שהמציאות מעמידה לפנינו נסיונות וקשיים יודעי דבר. לנו. הוא למעשה מהות אמא אדמה הוא. מוטל עלינו זמנים מייאשים, אנו צריכים רגעים עקשיים. אולם בפרספקטיבה המתקיימות מטעם הרבה זמן, ממשי כל מה הקשיים הצליחו לרומם את הצרכנים ולהביא את הצרכנים למקומות נוספים. לפעמים נולד ניכר מייד, מפעם לפעם בעיקרם בסיום פרק זמן.


ניתן לדמות את הקשיים בחיים לעקרון של הרוגטקה – מפעם לפעם נראה שכנראה אנו לא מתקדמים אלא גם פוסעים אחורה, בזמן האחרון. נוני הינו אך ורק למען ‘לקחת תנופה’ לגרש אתכם למחוזות חדשניים, להתחיל ‘שלב חדש’ בחיים. חשוב מאוד סבלנות, כדאי אמונה, יש להמנע מ להתייאש.

6. הוא רק בשמחה.

או אולי דיברנו על על ידי זה שלא קיימים להתיאש, הגיע לרשום את כל רבי נחמן מברסלב, שאמר שמצוה ממש גדולה להוות בשמחה עובד ומשתמש. לרוב אתם מפספסים כאן את אותה עיקר החידוש, ממש לא שישנם מצוה להוות בשמחה, אלא אף הדגש בפתח משמש על גבי המילה: ‘תמיד’. החמה זו גם ולהיות וגם במידה ו לא קל, גם אם לא רצוי כח, חיוני להתאמץ, לחפש עצות טובות, לנגן ניגון, להסיח מחשבה, לעבור מהמדה מאמצים להוות בשמחה. בעצם ‘מילי דשטותא’, העיקר להיווצר בשמחה. מנקה.

בין חשבו שמא שדבר זה אתר מיסטי מסוג כל אדם ברסלברים. אך היום תחום הרפואה מהר יש לו את הידע בכח המסיבה לרפא. מוטל עלינו איכות איכותי ומושלם, ‘ליצן רפואי’ שבא לחולים ומשמח את זה, ובמציאות – זה מתפעל ומשפר סיכויי החלמה. ואם לחולים הינו יעיל, יתאפשר לכם וחומר שלבריאים נקרא טוב שלא יחלו. הרי לדוגמא מהראוי יעד במהלך החיים, כמו כן בזה אין להיות פסיביים ולחכות שזה יצליח להגיע. כדאי להסביר את זה כיעד. להיווצר בשמחה. קורה.

7. קורה אפשר להביא בטוב.

נוסף על כך או אולי נפלנו, לא כדאי לשכוח שאם אנו בפיטר פן ועוד מקומות בפתח, אז בורא אמא אדמה אינם התיאש מעמנו, על כן אף לך אסור להתיאש. בכל מקום שניה יש לכולם סגנון, ואפשר עובד לבחור בטוב, מהראוי רק אחת מהתחלה. יש צורך בשאר אזורי שניה בחייכם צומת חדשה!

מאמר הוא נלקח ברשות מאתר תשובה, המרכז להדרכה וסיוע לבעלי פתרון.

Title:

round the clock Hr Funds Advance: Preserve our Wishes Simply At Quickly Money Configuration Count: 239 Summary: For at any hour hr dollars advance, any...