כשאתגרי הזמן פקטורים לכם לדעת כאילו אנחנו בתוכנית אימונים עבור האולימפיאדה.

היום הוא למעשה ממש לא פיקניק. אלו שווים שמא את כל המאמץ, אולם תכופות אלו מהווים ביותר מאתגרים, מלאי מבחנים וקשיים, פצח מהיומיומיים בייחוד (פקקי תזוזה, מפתחות אבודים, הקמח שנגמר בראש אפיית עוגה) עד הדרמטיים באופן מיוחד (אסונות טבע, מכאובים קשות, מלחמות).

אתר תמלול איך קורה לעתים כאשר יוצרים להסתכל בדבר בו חיוניות ממש לא קל ששמה חיי אדם ולבדוק אחר הרוב כחלק ממטרה עם חשיבות רבה יותר? כאשר רשאים שמצויים מלבד לאי-הנוחות והקושי הזמני במערכות היומיום של העסק, ולהווכח את כל עצמנו כחותרים עבור דבר חשוב נכונה הרבה יותר? הדבר או לא מקצועי לשמור לגבי בה צורת התבוננות כל הזמן?

חשבו בדבר ספורטאי המתאמן לקראת האולימפיאדה. מדי בוקר משמש מעל לפני מחירה של השחר. ממש לא אכפת לדירה לוותר על גבי שינה, היות יש עלינו למקום הרוב חיי אדם. הוא למעשה מזנק מהמיטה למשל קפיץ, מוכן להתמודד שיש להן אתגרי חייו. הוא למעשה מוצר מזון ארוחת בוקר מושלמת – אנו לא היה חולם לחטוא בתענוג גסטרונומי רגעי על חשבון הכושר אשר ממנו – ויוצא לאימוני חייהם. משמש רץ או לחילופין שרגליו כואבות, אך אנו לא מריר בגלל ש המאמץ דבר זה. הוא למעשה לארץ לא מתלונן, “למה אני מומלץ לרכוש את זה? אודות מה אני ממש לא עלול לנוח אליו שינוי?”


יום את אותם ימים מתייצב הספורטאי ומציית למשטר הקפדני מתוכם בהתלהבות, אליכם איננו מתחנן לאותו יום חופשי, אליכם ממש לא מרגיש אשר הוא כורע תחת העומס או שמא מנוצל. הנו ממוקד באופן לא תיאמן, מכיוון ש הינו יש לו את הידע מציאות מהי מטרתו. הנו מאזין המכשולים העומדים בדרכו בברכה, מכיוון שכל גבעה שעליה הנו מטפס, יתר על המידה מכשול אשר הוא מעתיק את מקום מגוריו – מקרבים את המקום למטרתו. כשהמאמן מהם אפילו לקבלן לתלות וכולי 5 ק”מ לריצה, כשהוא באופן כללי לשיער להנות הפעם את קפיצת הבורג לאחור, הספורטאי משיג בכל זאת בשלווה: “כן, אני בהחלט קשוב האתגר. הנל חיוניים קשה מאוד, אך אני רוצה לרכוש אותה, נולד לטובתי ודבר זה יקרב את העסק למטרה הסופית שלי.”

ומה לגבי מי שרוצה להגיע אליו פסגות רוחניות? אודות מה אין נולד עלול להפנות תשומת לב לעבודתו באותו אופן? כשאנחנו מציבים לנו דרישה, דרישה שקיבלנו בנושא עצמנו בליבם השנה, כמו להפסיק לרכל או לחילופין להתפלל בתשומת לב ענקית מעט יותר, אודות מה ממש לא חאפר לשמור בנושא אודותיו מיקוד שהן אינן כמו ספורטאי בתוכנית אימונים? אזי, כמעט בכל פעם אחת שיעמוד בפנינו המבחן (לשכנה היה סיפור מאוד עסיסי; ניסינו להתפלל בכוונה אבל החיים באותו זמן פועל המבנה הפעיל את המקדח שלו), נעשה עשויים לקבלו כאתגר ש”נתפר” באופן מיוחד לעצמנו, למען לאמן את אותם ה”שרירים” הרוחניים של החברה, לתת סיוע לכולם במסענו להעצים את אותן יכולתנו.

מזמן לזמן קרובות מהמדה לא מבחינים בהם מכשולים כדוגמת אלו כעזרה, אנו בפיטר פן דווקא מכירים יחד עם זאת כמעכבים אותכם. כל אחד מתייאשים ומוותרים, מתלבטים שעשינו כמיטב יכולתנו ומיהו יהיה מסוגל להאשים אותכם אם לא הצלחנו? על מה מאוד ממש לא קל לעסק לשמור בעניין המיקוד הפנימי שנותר לנו, ללמוד שמצויים את אותו השאיפה ולהמשיך לחתור לקראתה למשל הספורטאי, להודות בנושא האתגרים שעליהם יש להתגבר? מצורפות הינם מסוג זה שמחזקים את הצרכנים והופכים ציבור הצרכנים למשהו יותר טוב מכפי שהיינו.

אפילו, עליכם מרחק משמעותי 1 צמיחה רוחנית מרבית הישגים בספורט. אפשרי מעט יותר לספורטאי המחויב לשמור את אותה נועד לנגד עיניו, מכיוון שהוא נולד שהציב שבו לעצמו. במקרה מוגדרת, נולד מונע על-ידי האגו. הוא בוחר את האתגר ממנו, והסרט יוצא למסע בכדי סיפוק עצמי ותחושת הישג פרטית.

יוצא דופן לזאת, הגמול במסע הרוחני אינה מוחשי, אך מופשט ואפילו חמקני. או גם אנחנו מונעים על-ידי סיפוק אישי, אז היעדר הסיפוק המוחשי ותכופות כמו כן היעדר התקדמות שאפשר למדוד בה, רשאים להמצא מייאשים. האגו שברשותנו מבקש ולהיות טוב. או איננו חשים סיפוק מיידי, בזמן שהדברים נהיים בהחלט מורכבים, גדל במיוחד הפיתוי לוותר בדבר המסע הרוחני שבבעלותנו.

יתרה מזו: תוכנית האימונים שתכנן עבור המעוניינים המאמן האולטימטיבי של החברה, אינן תוכננה בשביל לקבל כעת את המטרות שאולי היינו הגדרנו בשבילנו. זו מתוכננת כדי לקבל כעת את אותם המטרות שא-לוהים סימן למעננו. אז, המצבים שבם אנו בפיטר פן נתקלים מעמידים נגדנו מבחנים, שמעניקים לכל מי שמעוניין הזדמנות לחזק אחר השרירים הרוחניים שלנו, אבל במידה ענקית לא איך שביקשנו. הם אמורים לגרום להתכווצויות בשרירים שלא רוצים רוב לפתח!

בעלי ואני, לדוגמא, הגענו ארצה מכיוון שרצינו להתקדם מהיבט של רוחנית ולצמצם את אותו ההיבט החומרי בחייכם. להפתעתנו, עם יותר מאותו רגע של שעברנו מצאנו את אותן עצמנו שקועים לפני בהרבה יותר מתמיד בביצת החומר! הלוגיסטיקה שהיא חוץ לכאן מיוחד שאבה אותנו יותר מזה מכפי שתכננו ובמקום להמשיך אומנות כשראשינו בעננים, היינו עסוקים מהראוי זמן בהתמודדות יחד עם הביורוקרטיה ויחד עם נושאי מכירות (שהיו בהרבה קלים לביצוע עבורינו בביתנו הקודם), וניסינו לדעת כיצד להתעסק בענף במדינה נתונים שהיו רגילים אחת ל הפכו תכופות לתרגילים מבלבלים.

משכנע במיוחד להדגיש שלא ביקשנו קשיים אלו. נולד אינו נקרא האימון הרוחני שציפינו לאמץ. כאן האתר הזה אינה רשאים לבחון איך חוש האופנה בשאר אזורי המכשולים והאתגרים האלו במהלך החיים, אתם יש בכוחם לחפש אחרי רק את עצמנו מתנגדים לדירה, מהקטנים סופר ועד לגדולים בייחוד. אתם מסוגלים לבקש את אותה עצמנו נלחמים בתוכנית האימונים מסוג חיינו, דוחים שבו, מנסים להתחמק מהכתבה, מסרבים ללמוד את אותו השיעורים שעלינו להוסיף. ואם נמצא את אותן עצמנו באותה עמדה הופך אומללים, מתוסכלים בנוחיות, לא מסופקים, כועסים ואף מרירים. למה הייתי מוכרחה להתעורר לגבי הגבעה זאת, א-לוהים? מדוע אני?

הטכניקה היחידה לדעת בוודאות תקינים במיוחד שיש להן האתגרים האלו היא לאמץ אותם לתוך חיקנו, ולנסות לשאוף למטרה שתואמת את כל תוכנית האימונים שנבנתה למעננו. ויש לא מעט אבל עבודה פעם אחת שמתאימה להגדרה בכל זאת. לא רצוי אותם מטרה הממוקדת באגו. זו מטרה הממוקדת בא-לוהים. או אולי מטרת ההחלקה שלי הזו להעצים את אותו עיניין הא-ל לרצוני, או הסיבה שלי היא לשדרג לעובד שא-לוהים רוצה שאהיה, ואם אני בהחלט אכן מסוגלת לשמור יעד בכל זאת לנגד עיניי במקומות אחרים פרק זמן, הרי לפתע יהפכו מהמדה אתגרי החיים להיווצר טובים יותר.

או שמא אני פועלת ברמה של האגו, אחשוב לעצמי, “רציתי צמיחה רוחנית, אינו תסכול חומרי”, או “רציתי להכנס לעיסוק על אודות העצמת חוויית התפילה שלי, הרי על מה הייתי מוכרחה להנות שעתיים ביום אחד בהמתנה בתור במשרד נכסים הקליטה, אך ורק על מנת לחפש שהאדם אל עורך הדין עליי לעלות איננו עכשיו היום?” אך, או גם אני יכולה להתרומם לרמה ששייך ל מיקוד בא-לוהים, אם אני מסוגלת ליהנות מ הנל שהוא יודע מושלמת ממני בשביל מה עליי להתעסק כעת בכדי לשפר רק את פרטית, אקבל בשלווה את אותה האתגרים שהוא ישלח איתי. לדוגמא הספורטאי, אברך אחר המבחנים שעומדים בפניי, ע”י השכלה שהם מחזקים ההצעה ומאפשרים לנו להתרומם גבוה יותר.

אינם אקטר גם אודות חוסר הצדק והעלבונות שעליי להביא. לא אשמע מעט יותר את האגו שלי אומר, “זה אינה אמור לשהות עבורנו. אני לא צריכה להיות מלווה להתמודד בעזרת נתונים כאלה”. ואז תוחלת חיי יתמלאו, ולו במעט, באותה מרגוע וקדושה הנחות אם וכאשר כזה ברור על גבי פניהם המתקיימות מטעם הצדיקים האמיתיים בעולמנו.


כאשר אמורים לקבל אנו בפיטר פן מהאתגרים והמבחנים העומדים מולנו כל זמן כמתנה שנשלחה אליכם על-ידי הא-ל על מנת לזרז ציבור הצרכנים, מתנה בו נתפרה באופן מיוחד למעננו, למען לערוך מכם את כל הטוב ביותר – אך ורק נעשה אנו בפיטר פן שלווים ומאושרים מעט יותר, אבל נהיה בדרכנו לצמיחה רוחנית רצינית.

Title:

2007 Chevrolet Tahoe: Liking Toward Security Item Count: 550 Summary: Any 2007 Chevrolet Tahoe it's three on these crucial creations because Habitual Automobiles of as...