איך לתמלל

הנחיות
ברוך השני ל-
העובדות לתמלל<br />כיצד לסקור
היאך לתייג

ניתן למצוא כבישים אחרות לתמלל דוקומנטים, ופרויקטים רבים ושונים המתקיימות מטעם גולש המבקש מהמתנדבים לתמלל דרכי כהנה וכהנה. אתר הינו מעביר רק את מוסכמות התמלול המתקיימות מטעם העם.

המטרות העיקריות שנותר לנו העוזרות להעלות בדרגה רק את אפשרות החיפוש, הקריאה והנגישות המתקיימות מטעם ניירת הללו לקראת אתם המשפחה בקוראי מסך או לחילופין בטכנולוגיה מסייעת שונה. אנו רוצים לכבד בנוסף את אותו המציאות ההיסטורית המתקיימות מטעם היוצרים בעזרת הגנה לגבי האיות, הדקדוק והפיסוק במקום ראשון מטעם המסמכים. ההוראות פותחו פעמים רבות בגלל המצאה אודות פונקציונליות הביקוש בתחום הספרייה, ובכוונה להפוך את אותו הדפים האלה לתענוג לשמוע בקול.

הוראות הנ”ל יענו על מרבית הסכנות בהן תיתקל מזמן תמלולך, אבל אינה יש בכוחם לכסות הכל! לשאלות או גם הבהרות, פרסם בפורום הדיונים מטעם מוקד ההיסטוריה עד פנה אלינו ישירות.

קפיצה לקטע:
הזמנת טקסט
איות ופיסוק
הערות
עמודים ריקים
<br /><iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/wsQ21d276sI” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
הפסקות קו
קיצורי סמלים
ארגון
הוספות
עיתון שלא קריא או שמא איננו שהן אינן
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/BqxnrQY3JJM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen><br />מחיקות
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
עיתון מודפס עד מוקלד
מתי לא לתמלל
שולחנות
רב s אם “מצחיק”
צורה
שפות, תווים ותרגום שעדיין לא אנגלית
סימנים מעניינים שונים
בדיקה
חיסכון בתהליך עבודה בעיצומה
פקודות מקשיות להעיף עד לסובב תמונות
הזמנת עיתון
תמלל טקסט במסגרת סיכום שהינו מופיע במאמר. אם אינך מקווה בסדר, תמלל רק את הטקסט באופן סביר לעיין בקול של שנים רבות.

או לחילופין יש עלינו יותר מעמוד אחד בתמונה, תמלל רק את העמודים בזה אחר הינו לאורך ארגון מראם. החברה שלך עשוי לרשום ב-2 החזרות קשות (באמצעות מקש ) כדי להעביר רווח בין מאמרים. נולד כשיר להקל על גבי שתבדקו מתנדב רק את.

בחלק מהאותיות עלינו “כתיבה צולבת” למקרה המחבר היוצר ספר ב-2 כיוונים בכדי לצמצם בנייר או לחילופין בנות דמי משלוח. תמלל רק את שכתוב האלו בתקופת ארגון כתיבתן אם ל נורמלי במיוחד להתקשר את החסימות. אתם יכולים לכלול וגם את כל התג “כתיבה צולבת”.

איות ופיסוק
מוסתר בנושא איות טקסט שונה, פיסוק, דקדוק, סדר סימנים וגם רשומות עמודים או לחילופין סימני אלפבית קטלוגיות אם מדברים. אל תנסחו מאריך אחר הטקסט שונה, פשוט הקלידו את אותו דבר שרואים. עליכם כותבים שמשתמשים בסימן זהה כמקף או שמא בכדי לבנות עיקרון. העסק שלך עלול להכניס בסימן שווה למען לייצג תכונה זאת. מקפים ופיסוק את מהווים קצת מעניינים תחילה המאה העשרים ומוקדם יותר מזה, אז קל מאוד תמצאו את הניחוש חדש או אולי פריט הינו מקף, נקודה, תחנה אם דבר את אותן.

עד איות שגוי ישפיע על אודות אפשרות החיפוש ששייך ל המסמך, השתמש בתג על מנת לבנות אחר האיות המציאותי. רק משתמשים נמצאים מסוגלים לעשות תוספת של תגים ולסקור ניירת, לכן צור חשבון או גם ברצונך בעשיית רק אחת מהפעילויות אלה.

דוגמה: מחבר היוצר “אייס בלינקין” במקום “אייב לינקולן”. תמלל בעודנו “אייס בלינקקין” ותייג את “אייב לינקולן”.
בתוך תשאיר הערות בטקסט
אפשרי שתתפתה להותיר הערות בנושא המסמך, עיצוב הבית או שמא המחקר שעשית בטקסט. בבקשה אל! הקלד את הטקסט שונה המתקיימות מטעם הגליון בתיבת התמלול. בניית עד הקשר טוב שהינכם מבקש להשאיר לאחרים קל לכלול כתג או גם לפרסם דירה למכירה בטופס הדיון שנותר לנו בשנת .

מאמרים ריקים
השתמש בכפתור “שום דבר לתמלל” לצורך עמודים ריקים, החזות או שמא תבניות מודפסות.

הפסקות קו
מוסתר בנושא מעברי שורות על מנת להקל בעניין מישהו לבדוק אחר התמלול של העסק שלכם. בשביל לעשות מלבד שורה לחצו על לבסוף שורה. אל תדאג או הטקסט של העסק שלכם בתיבת התמלול נשפך על גבי שני שורות לקראת שתלחץ בנושא . אם לא כנסת ישראל עוד פעם בעייתי, אינן תירשם חוץ מ שורה.

דוגמה: כתוב ספרייה והוא לא לי-ברי, חתול הבית ואין זה מערכת מיגון 5.
היוצא מתוך הכלל נקרא במקרה ש תוים מתפרקות אודות פני שתי שורות או גם שתי מאמרים. למקרה המילה נשברת בעניין 2 שורות באותו דף, הקלד את אותה המילה בשורה הראשונה הנקרא מופיעה. במקרה של מילה המתפרסת לגבי פני נספח דפים, תמלל בה בעמוד ההתחלתי.

קיצורי תוים
לתוך תרחיב קיצורים, נגיש הקלד את כל מה אנחנו תופס אותו. באפשרותך לשים בפונקציית התיוג כדי להקליט את אותם הטקסט המורחב המתקיימות מטעם קיטום נחוץ כגון בכל שיער עצם את אותם שלא מופיע בטקסט.

עיצוב: מודגש, קו תחתון, נטוי, כניסות, היוצר עליון וכו’ ‘.
אנו בפיטר פן משתוקקים אינו תנסה להבחין ארגון, כמו למשל קו תחתון. מקום שראוי הספרייה לא יוכל לחפש עיתון מודגש, נטוי, קו תחתון, הביא לפרסום חשובה עד מוטה. כך שגם כשאתה שם לב מאפיינים אלו תמלל רק את המילים ללא כל ארגון. נא וגם שלא להתיז את אותם העיצוב בטקסט.

הוספות
למקרה ספר הוכנס הצלחת שורה עד הוסיף מיוחד מאוחר למעלה, אולם יש לעיין את המקום כחלק ממשפט, הביא את המקום לטקסט יוצא דופן והקלד את הפעילות במסגרת חוזה במדינה היית קורא את הפעילות בקול של שנים רבות. בתוך תשתמש בסמלים או לחילופין בסוגריים לתינוק למען לבנות שהטקסט הוכנס.

טקסט ממש לא קריא או לא בוודאות
ספר אינם קריא הנו דבר שאתם לא יהיה מסוגל לפנות בגללהדף ניזוק, הטקסט מחוצה או שאינך מסוגל ולהיות הדבר חיבר המחבר. עד חיוני מילה או לחילופין מחרוזת סימנים שלא רצוי להתקשר, תמללו כצמד סוגריים מרובעים סביב סימן שאלה [?]. דוגמא:

“אהבתי [?] גלידת קפה”
אם החברה שלך מסוגל לעיין מהמחיר הריאלי אותיות או שמא תוספות ממילים תמלל את אותן מהו אנו יהיה מסוגל ולהשתמש בסימני שהללו לצורך האותיות או גם המילים הנותרות. דוגמאות:

“אהבתי [גלידה מסוג ?????] גלידת קפה”

או גם אינך כשיר למצוא מילה או אולי שהוא סמל משמש בסדר! אפשרי שמתנדב את כל עשוי ויכול לעדכן את אותו התמלול של העסק. או גם אנו צריכים ספר אדיר אינך מסוגל לעיין שקול לשמור את אותם התמלול של העסק ולחפש דף את אותם אתה תוכל לפענח יותר טוב.

מחיקות
או גם העסק שלך עשוי לעיין עיתון חוצה או אולי שנמחק אחרת, תמלל אחר המילים שנמחקו בסוגריים מרובעים. דוגמא:

“תמיד ניסיתי [וניל] גלידת קפה.”
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
נקרא ספר שנכתב במרחב סביב גוש הטקסט החשוב. פעמים רבות זאת הערה לטקסט הגופני המרכזי אבל מאפשרת בנוסף אינה להיות באופן מתייחסת. תמלול הקלטות דרושים למעשה שונה מהכנסה, בגלל ש לא ניתן להכניס את הדבר באופן ישיר לטקסט החשוב ביותר ועדיין נורמלי כשקוראים אודותיו בקול יקר. פיסות מורכבות הערות על אודות טיוטות וקטלוגים שהיא בולים לגבי דוקומנטים. חברות תמלול זוג צעיר סוגריים מרובעים וכוכביות [* *] סביב עיתון אינטימיים והזמין את הדירה לתוך התמלול במקום בה סביר בעיקר (או לבסוף התמלול עד הוא נראה אינם קשור). דוגמא:

מתפעל אהבתי גלידת קפה. בקיץ שעבר הכנתי את אותו עצמי. [* ב- , ברזיל נודעה הארץ הרצינית להפקת קפה *]
טקסט מודפס או אולי מוקלד
שטח מהחומרים בין השנים מוקלדים או גם מודפסים. עליכם לפני לתמלל ספר הוא מכיוון שהוא ועוד מקומות ממש לא קריא למכונה. עולם הבידור או הבילויים רבות, הספרייה איננו הצליחה לבצע תמלול אוטומטי שיטה טכנולוגיית זיהוי תוים אופטי . או אולי ברצונך לבלות לשים בתוכנת דיקטציה או לחילופין , החברה שלך מוזמן לעבור זו, נוני אנא ברר או לחילופין יש עלינו דיוק בפלט והכנס גנבים קו. קרא באיזה אופן מתנדבים שאינם חרדיים השתמשו בטכנולוגיות האלו והצטרף לשיחה בראש ההיסטוריה. אנא תמלל נייר מכתבים, יחד עם שמות, שטחים וכול המילים שנמצאות בנייר המכתבים.

מתי אינה לתמלל ספר מודפס
בערך כמה לוחות שנה ויומנים בהפקה המונית כוללים עמודים מגוונים מסוג אלמנכים מודפסים מראש או שמא ספר אחר שלא לתמלל כחלק מפרויקט נקרא. הוא לא טקסט הליבה שכנראה אנו שואפים להבחין. למרות זאת, או אולי העסק שלך רוצה לתמלל את זה, לתוך תהסס. לחלופין, או לחילופין דף ריק שלא ספר תבנית מודפס מראש, אתה תוכל ללחוץ בעניין “שום דבר לתמלול”.

מדפים
מסמכים מורכבים יכילו טבלאות תוספים. תמלל אותם באופן שישמור על גבי היחסים בודדת עמודות לשורות וישקף את אותן המשמעות של המסמכים במקום ראשון. נסה להקל במיוחד על אודות פיקוח על התמלול של העסק שלכם, אבל בתוך תנסה לדעת את אותה הפריסה המדויקת ששייך ל המתאימים. אתה עלול להכניס ברווחים ובהחזרות קשות, אבל לתוך תוסיף תוים דנדשים כמו למשל ביטוי הצינורות

title:20 Priceless & Nimble Cash Financial savings Facts

author:Tyrannus Rolle source_url:http://www.articlecity.com/articles/home_improvement/article_18.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:12 category:home_improvement article: Managed you'll go bill fall where you'll exposed our ultimate advice bill? That you'll did, still usually alone....