Androgenetic_Alopecia

התקרחות אנדרוגנטית

352
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/MYaeColAUxM" width="560" height="315" frameborder=”0″ allowfullscreen>

סיכום:

התקרחות אנדרוגנטית aka התקרחות גברית הינה הסיבה השכיח מאוד לנשירת סוג שיער בידי בני זוג. ההבדל העיקרי טמון בדפוס נשירת השערה. המצב מוגדר התקרחות גברית במקרה של גברים, והתקרחות נשית במקרה של נשים.

מילות מפתח:

הגבלת התקרחות אנדרוגנטית, גורם להתקרחות אנדרוגנטית

תכנון המאמר:

התקרחות אנדרוגנטית aka התקרחות גברית היא בעצם המניע השכיח עד מאוד לנשירת השערות בקרב גברים ונשים. ההבדל העיקרי טמון בדפוס נשירת השיער. מה שקורה מוגדר התקרחות גברית במקרה של גברים, והתקרחות נשית במקרה של בנות. שזו href=”https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=936759″>מחיר תמלול .

<b> נשירת טיפול טמפלייטים זכר ונקבה </ b>

בקרב גברים התקרחות אנדרוגנטית גורמת לנשירת כל סוג שיער טמפלייט מיוחדת כהוגן. הפינוי הינו מעבר נוסף המקדשים. בהדרגה קו השערה נסוג ויוצר צורת M אופיינית. נשירת השערות באופן משמעותי גם בכתר (ליד ראש הראש), הנושא שמביא לעתים קרובות להתקרחות קטנה עד נמדדת.

במקרה של נשירת השערות בקרב בחורות השערה מבצעים דק שנתיים בכול הראש. למרות זאת, קו השיער הוא לא נסוג. התקרחות נקבעת הנגרמת בידי הדבר הבעייתי הוא אצל נשים היא נדירה.

<b> תירוצים להתקרחות אנדרוגנטית גברית? <b>


אנדרוגן יוכל להקרא פרמטר הבסיס להתקרחות אנדרוגנטית גברית. זה מושג כללי המתייחס בכל תרכובת מהטבע או סינתטית (בדרך כלל הורמון סטרואידים) המגרה אם שולטת בטיפוח ותחזוקה של תכונות גבריים אצל חוליות בידי קשירה לקולטני אנדרוגן. הקטן ביותר מהווה קולטן סטרואידים תוך תאיים המחייב די רק את נספח סוגי האנדרוגנים – טסטוסטרון ודיהידרוטסטוסטרון (DHT).

קשירת קולטן זו נותנת לאנדרוגנים להפסיק את שנתם של ולווסת את אותן לעלייה תמלולי – תמלול בשבילך . התקרחות אנדרוגנטית גברית נגרמת בגלל מתפקוד אנדרוגנטי וקולטני אנדרוגן הינם באמצע התפקודים האנדרוגנטיים.

<b> מותאמים גנטיים בהתקרחות אנדרוגנטית </ b>

התקרחות אנדרוגנטית מושפעת מבעיות גנטיים. עוזרות עם נטייה רצינית למחלה חדשים להקריח בהיותו בן העשרה. בעלי נטייה חלשה עשויים מתחילים להקריח בשנות ה -60 וה -70 לחייהם.

קלוש דרך -15% מהגברים סובלים מהתקרחות מועטה ועד טווח גיל 65. במהלך ניתוח, כמה גנים אני יורש אחר ההורים מעבירים עבודת במחלה זו. לפי הדיווחים נשירת טיפול של האבות מתואמת במחיר כושר להתקרחות על ידי בנים. מאידך גיסא, קולטני אנדרוגן (AR) – שיכולים להיות בקורלציה שיש להן התקרחות – מושפעים לכרומוזום X.

Title:

2007 Hyundai Cars: thing Additional At 2007 Machine Count: 915 Summary: (1) These 2007 Hyundai Sonata Any 2007 Sonata it's any less because Hyundais 2000...