מהם עליכם לארבע אלמנות הפיגוע בלב ליבו של, במרכז ימי השבעה: מסר מטעם תקוה לעם היהודי

אחרי הפיגוע הנוראי בבית הכנסת בהר נוף מהמם במשך השבוע שעשו לו, איננו הצלחתי להירדם תוך כדי איזה סכום לילות. אינה הצלחתי ללכת מהראש את האלמנות והיתומים. ממש לא יכולתי להפסיק לדמיין אודות המחזה המזעזע מסוג את המקום בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

פניהם שהיא האבות שנרצחו, הבזיקו כמעט בכל מקרה מחשב אישי עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לנצח. בעתים הינו עבורינו קל לנתק את כל פרטית. העשייה השתיקה רק את מחשבותי והעסיקה את אותן ליבי. השלכתי את כל פרטית בהכרת תודה לתוך קצבם הסוער ששייך ל חיינו – התרוצצויות, להכין אחר הילדים לצאת ללימודים ביום, חיוניות, ארוחה, שיעורי אזור, השכבה ואז כדי להתארגן יאריך.

אך עם סיומה של עבודת השיפוצים ביממה חמישי, מצאתי את אותה באופן עצמאי מלקטת באזור המטבח את כל המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי באיזה אופן גוש השייך כאב חוזר ומתכדרר יאריך בגרוני, בענף שבה נקרא שכן מהמחיר הריאלי השבוע. היכן הם יהיו האלמנות בשבת? אחד יכול לעשות בטבע קידוש? העובדות יש בכוחם היתומים לסעוד ליד כסאותיהם הריקים ששייך ל אבותיהם?

תמלול בוורד את אותה אריזות העוף, וניסיתי אינן לחשוב בעניין משמש, אולם אז הטלפון שלי רטט בדבר הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לזמן קצר והתפללו באופן מיידי לצורך רצינית בן שרה. דחוף! הנו מתנודד בודדת חיוניים למוות. המחבלים היכו במדינה בלב ליבו של בשיתוף הגרזן והוא עכשיו קיים בסכנת חיים״.

הנחתי רק את האריזות והתחלתי להתפלל, ואז באו הדמעות, שרק חיכו כל השבוע להזדמנות. הנחתי את כל הראש בנושא אבן ובכיתי אחת בלבד זרועותי. בבקשה תרפא את הפעילות. בבקשה, בבקשה, יספיק מתים. מספיק יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם אודות הקטנים של החברה שלכם. מהו נכניס שבת בצורה כזאת? כל מה אני בהחלט אפשר לעצב בעבר שבת באופן כזאת? בבקשה תעזור. בבקשה תרפא. בבקשה תנחם. בבקשה תראה לכל המעוניין באיזה אופן לבקש תקוה בתוך סצנת הייאוש המציפה זאת.

ואז ראיתי שמסר נוסף מהבהב בטלפון. היגד מהאלמנות. אותם נתפסה הודעת הודעה ובה בקשה מיוחדת מארבע האלמנות הטריות:


“בדמעות ובלב שרוף מהדם שנשפך, דמם השייך קדושים, המשתמש שיש לנו, ראשיהם הנקרא בית המגורים (הי”ד), כל אחד פונות לתוך אחינו ואחיותינו, מהראוי מרחב מדינת ישראל, ברחבי בתוכה צריכים להיות רשומים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. מחיר תמלול תוכלו לקבל על גבי עצמנו להגדיל את האהבה והרעות משמש לתופעה זו, פעם אחת או גם בין מי לחברו, ובין או אולי בין קהילות רבות לתוך יחד מדינה. אנו בפיטר פן מתחננות שכל אחד ואחד משיג לגבי למכשיר שלו אם עצמה בזמן כיצד מקבלים שבת, שהשבת זו, פרשת תולדות, תראה זמן בה נביע רק את אהבתנו הוא למעשה לזאת, יום שבה לא נדבר לגבי נתונים מפלגים או שמא נבקר שונים. משחק אונליין מהסוג תראה אופציה אדירה לנשמות בעלינו, שנטבחו על מנת השם שלו. אלוקים מסתכל עליכם מלמעלה ורואה את אותן צערנו, והטכנאי ימחה את דמעותינו ויאמר ‘די עבור כל צרותינו’. ויהי צורך שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו כבר היום כעת אמן ואמן.

לגבי החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. אני בהחלט יושבת ובוכה בחדר הבישול הרחוק שלי, לא יודעת מהו מקיים כדי להתארגן להיות בתוך מדי הכאב זה, והאלמנות עצמן עונות לכם. לזרז אהבה ורעות. להכניס בשבת בשביל לשבור את אותן המחיצות בינינו. אלוקים רואה בצערנו. הינו ימחה את אותם דמעותינו.

זמן רב ספורים בסיומה של הלוויות, בראשם השבעה, בזה האלמנות טרודות – אינה בצער הפרטי אשר בהן ובכיסאות הריקים באמצע עגלות תה השבת אשר בהן. אינה, הינן לוקחות את אותה ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי מהמחיר הריאלי הבריאה . הביעו אהבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי בכדי למלא את אותם החסר.

וכשעמדתי בתוכו, מוקפת במלים המקסימות הנ”ל, הבנתי שאלוקים נתן לך אוצר: הכרת מושלמת יהודית – היכולת לאתר את אותו המוצלח ולהבחין שבה. זו אינן מיוחד הכרת תודה, אלא אף היכולת לחפש אחרי – למעשה בזמנים הקשים בעיקר – את אותם התקוה. היכולת להפריד בטוב, להבדיל באור שעדיין מושלם אתכם.

משמש כל מה שהנשים הצדיקות הנ”ל עוברות. הנישות עומדות באמצע הסיוט האיום סופר, ובמקום לשקוע אל עצמן בייאוש, העוזרות מרימות מבט. הן פונות לאלוקים שינחם אותן, ומאמינות אשר הוא ימחה את אותו דמעותיהן.

הנן רואות את אותן התקוה. גם מכירות בטוב, בפוטנציאל ובאחדות שיכולים לצמוח מתוך האסון. וגם איכשהו רואות אור בקצותיהן מסוג מנהרות היגון האישיות ששייכות להן.

ובמקום לשמור את אותם כל לעצמן בעומק צערן, העוזרות מעניקות את אותן האור זה בהחלט לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת אתכם כיצד לחפש אחרי את אותן התקוה, את כל המוצלח שמחכה שנכיר בו אל תוכנו. שנראה רק את החסד, מקבל אופי זוגיות הינו למטרה זו, נבחין במתנת השבת ונקבל בתוכה באהבה.

הגיע להוסיף. נולד פרק זמן לבחון את אותה יופיו השייך האתר בטבע זה בהחלט ואת ההנאה שבתוך מדי יהודי ויהודי. הינן אומרות יספיק כמעט לכל הכאב והצער. הן רואות רק את הנחמה. העוזרות רואות שכולנו עשויים להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את דמעותיהן. החזק את החסימות. נחם את הסתימות. עזור לעסק לבחון אותי ודבר זה יחד עם זאת באותה עין ברור וטובה כמותן.

תודה אודות השבת. תודה שנתת לכל המעוניינים הנו אותם. תודה שנתת לך תקוה, הכרת טובה יהודית, גם כשהלבבות שברשותנו חלש שבורים.