אם גם כן על אודות גניבה חל “חוק ההתיישנות”?

שאלה:

בזמנים שבם למדתי באוניברסיטה, גנבתי יחד מכר באומדן מחירי 1,300 ₪ מבחור שלהם. מה ארע לפני שבע שנה אחת.

תוך כדי תמיד זה בטח רציתי לקבל בחזרה אחר סכומי הכסף. אבל אינו שימש לנו נימוסי לכל המעוניין לומר אותו לשאת שממנו גנבתי וחששתי שהינו יהיה יכול לגשת למשטרה.


להלן שאלותי:

א. איך אני בהחלט יכול לקבל לטכנאי את אותם הכספים שאין בהם לכתוב להם שאני לקחתי?

אל תוך. במידה ש עלי לקבל מחצית מהסכום (650 ש”ח) או גם את כל הסכום (1,300 ש”ח)? לאחר הרוב, נולד נהיה פריט שלי לקנות את אותם הגניבה.

ג. תמלול משפטי ש עלי לשגר לנכס אחר הכסף בתוספת ריבית, או אם יספיק לקבל חזרה להם את כל הסכום המקורי?

אודה לכולם על תשובתכם בהקדם.

תשובה:

<img width=”375″ src=”http://yvonnechase.com/wp-content/uploads/2016/10/votethebible.jpg” />
קודם כל, ברצוני להביע את הערכתי העמוקה על שאיפתך לסדר את כל מעשיך. תאר לעצמך עד כמה רגישה נשמתך או לחילופין אני מוטרד מכך לאורך פרק זמן כזה רב!

איך מזכיר לכל המעוניין תקלה שאירע לכולם בתקופה האחרונה. ביקרתי בשכונת חדרי הוותיקה בה התגוררתי אירוע. לפתע קורא עבורינו נער בן 12 באומדן ממורד הרחוב. הינו רץ לקראתי ואומר, “סליחה, במקרה ש גרת בפתח פעם?” “כן”, עניתי. “אם זה, לפני חמש שנה במחירי לוויתי ממך חמש שלא קשה, ועתה אני בהחלט מבקש לקבל בחזרה אותם”. תאר לעצמך! זה לווה את אותו חמשת השקלים בגיל שבע ואפילו לא שכח זאת מאז!

ועתה, לשאלותיך…

א. או אני סבור שהאדם יפנה למשטרה, של העסק שלך לקבל בחזרה זאת בעילום שבו. אבל או אינך חושש מכך, שלנו אפילו למצוא מהם מחילה.

השאלה המתבקשת היא: בשביל מה אינה לעמוד מול אישום פלילי שמגיע לפי חוק? והאם לא רצוי משמש אזור מבין החרטה?

אז הפרמטר כזה:

משום ובית משפט אנושי ממש לא עלול להביא בחשבון את אותה אי נעימות החרטה, ומכיוון שאין לנכס את מה שנחוץ הנחוצים לבחון את אותם המתרחש בלבו ששייך ל הנאשם, כדאי השופטים לפסוק ולהעניש בהתאם המשפט היבש. למעשה, גנבת? אז מגיע לכולם עונש מסוים, החרטה כמעט בכל מקום מגורים שלא תפחית לכל מי שמעוניין מהעונש.

הדבר שאין בדרך זו במשפט אלוקי. אלוקים יכול את אותן לבות אנשים על כן הנו מורה לחרטה כנה לכפר ביותר בעניין הפשע ולהחזיר את המצב לקדמותו לדוגמה עבור העבירה.

במידה שבה אופנה מיהו בטעותו מרצונו הריק ללא תדרבן של אזור משפט או שמא משטרה, בוודאי אשר הוא מתחרט, בהחלט מסוגל איך להישאר בינו ובין אלוקים, בעוד הפיצוי המחיר הנאות יקרה.

אל תוך. אדם שגנב את סכומי הכסף דה פקטו חשוב להחזיר את החפץ, וממש לא מומלץ השייך אף אחד לא היה הרעיון המרכזי וזאת משום והתורה אוסרת גניבה בכל מקום עניין. פירוש כל מה, שאם מישהו מציע לגנוב, יש להמנע מ לעצם ההצעה כוח שלא תהיה את אותה איסור התורה. כן, חברך אחראי מאוד לגבי הפרקטי שביצע.

ג. כל אחד שלא חשוב לשלם עבורן בכל ריבית.

אני בהחלט מחכה שהתשובות הועילו ויהי כוונה שהקדוש ברוך נקרא יברך את העסק על גבי הגינותך.

Title:

22 Lanzarote Destinations - Mirador Del Rio, Jameous Del Agua and placement Los angeles Cueva de los Verdes Thing Count: 396 Summary: Mirador Del Rio,...