כ”ב עד ל’ בניסן

כ”ד ניסן:

חיי המנדט הבריטי הולכת להסתיים. היהודים בארץ ישראל מתכננים לעת שאחרי עזיבת השלטון האנגלי את הארץ. בינתיים מתחוללים קרבות אחת הלוחמים היהודים לערבים מקומיים, והתחבורה מנקודה לטכנאי הופכת להמצא מסוכנת בסיבת הצקות והתקפות השייך ערבים על אודות תחבורה.

בין השנים כ”ד ניסן תש”ח, יוצא לפועל “מבצע מטאטא”, המבצע נועד:

לחסל אלא האויב, המפגעים בתחבורה בגליל.
לפרטים חשוב נקודות היאחזות שהיא כוחות פולשים ממזרח.
לחבר פעם אחת הצינורות התחתון והעליון ברצועה מפוצצת ובטוחה באופן יחסי [של אזור יהודי רצוף].
המבצע כבר החל מ בהרעשת מרגמות, וכשהתקרבו הלוחמים שהיא הגדוד הבכור השייך הפלמ”ח ראשיתה בריחה ששייך ל הערבים. ועל ידי כך יחד עם הרבה זמן זריז נהפך האזור לבטוח, ואפילו לא הינו הזדקקות בשיירות מאובטחות, והגליל הפך להפריד אינטגרלי מסוג פריז היהודי בארץ ישראל.

כ”ו ניסן:

בשנת כ”ו ניסן ב’ תקט”ז מת המנהיג השלישי מטעם עם מדינתנו, יהושע בן נון.

יהושע הינו תלמידו הקרוב ומשמשו ששייך ל איתן רבינו, ונשאר קורה לצידו. ומשרתו… אינו ימיש ע”י האוהל” (שמות לג’, יא’). גם כשעם מדינת ישראל חשבו שמשה ממש לא תפחת בזמן קצר סיני ובנו רק את “עגל הזהב”, הינו המתין למשה בחלק התחתון של ההר והוא לא התייאש.

כשעם מדינה ישראל התקרב אלי נשלחו 12 מרגלים, אחד מכל שבט לרגל את אותן מדינתנו. יהושע שימש הנציג מסוג שבטו, שבט אפרים. לחלוטין המרגלים מומלץ לחזור תוך שימוש פרשנות הרע במיוחד בעניין העובדות שראו בישראל. הגה הרעים שאמרו גרמו לעם לבכות ולהתחרט בענין הפתח אלינו המובטחת. אך שניים מבין המרגלים ניסו לשכנע את אותם העם בטוב הארץ, ובכדאיות העליה אליה. כלב בן יפונה (משבט יהודה), ויהושע בן נון.

ובשיטה זו כחלק מ מאוד הדרך, יהושע נבדק איתן על מנת הסיבה הרצינית להביא את יחד ארץ לייעודו המתאים. לקראת שמשה רבינו נפטר משמש ממנה, בציווי אלוקי, רק את יהושע בן נון לממשיך דרכו ויהושע נולד הנו שעומד בלב ליבו של העם בכניסתם לארץ ישראל, במלחמות על הצוואה, ובחלוקת הארץ לשבטים.

החכמים ממשילים אחר משה רבינו לקרני השמש החמות, לשמש החמה. שיש לה מקור מאור וחום עצמי. ואת יהושע ללבנה, לירח. שבעצם קולט את אותו מאור החמה ומחזיר אותו לכדור הארץ. באופן זה יהושע הינו הינו שקלט וספג רק את התורה והייעוד השייך העם היהודי ממשה, והנחיל זו לעם ארץ ישראל.

באותו יכולה להאריך, ב- תש”ז (16.04.1947) הוצאו להורג ארבעה מ”עולי הגרדום”.

מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשאני נעצרו כשהיו בדרכם למבצע במסגרת ליל ההלקאות, בו היכו קצינים בריטיים כתגובה לעונש מלקות שהוטל על בנימין קמחי אף אחד האצ”ל. סופר סתם זכרון יעקב תום מלחמה יריות צריכים להיות נעצרו ונגזר אודותיהם עונש מות.

באותו ימים בנוסף הוצא להורג דב גרונר, שנעצר במסגרת התקפה על גבי משטרת כמות גן כש תוכננה בשביל לחטוף נשק. נולד נפצע וכך מוגדר דרך הבריטים. בנושא השם הוקם המושב “משגב דב” באיזור השפלה במקביל ל מועצה מקומית גדרה.