א’ אם ז’ אייר

א’ באייר:

בשנת ב’ מאות תתקכ”ח מתבצעת בניית מקום המקדש המרכזי.

או גם הרי הינו לעם ארץ ישראל משכן, כמו בית מקדש ארעי ששימש מקום פנוי להשראת השכינה, מקום מתאים בו רצוי נקרא להתקרב לאלוקים. המשכן הוקם בתקופה בה בני מדינתנו שוטטו במדבר כנוודים, והוא לא שימשו לטכנאי בתי קבע. גם כן כעבור שכבר נכנסו לישראל עדיין איננו הוקם מקום מקדש באופן קבוע. איתן המלך, רצה לבנות חדר מקדש לא לפני שהשכין נירוונה תחלופה ל, אבל נצטווה אינם להעביר זמנם אכן, מכיון שבית המקדש מסמל את אותם שלום לכם ואת היפוכה השייך המלחמה, ודוד הינו אף אחד קרב (אף ש לח ם מלחמות בציווי האל וכהגנה בנושא שיש להן ישראל) על כן אין מומלץ שיבנה את חדר המקדש.

כששלמה בנו יורש ממלכה בנויה ושלווה, מגיע הזמן הפנוי לבנות חדר המקדש. תמה כורת ברית תוך שימוש חירם מלך צור (לבנון), וממנו זה קונה עצי ארזים שישמשו אודותיו להפקת בית המקדש. בנוסף שלמה מאפשר על חציבת אבנים ענקיות, ובתחילת חודש אייר (שנקרא בלשון אשר כתוב “חודש זיו”), מתחילה מלאכת חידוש מקום המקדש בהר המוריה בירושלים, שמעתה ייקרא נוסף על כך “הר הבית”.

ב’ באייר:

השנה תש”ז (1947), המאבק בין אירגוני המחתרות והבריטים בשיאו. הבריטים מטילים עונשי מוות וכך גם נעשה אותם.

1 “עולי הגרדום” נמנים חיים ברזני (מהלח”י) ומאיר פיינשטיין (מהאצ”ל).

דוד ברזני נקרא כשברשותו רימון, ונאשם בכוונה להתנקש במפקד הדיויזיה התשיעית. זה נשפט ונגזר באחריותו עונש מוות בתליה.

מאיר פיינשטיין השתתף בהתקפה על גבי תחנת בנייה של בירושלים, שנועדה לגרום לפגיעה בתשתיות וכך לשבש את כל מהלכי הבריטים. שמעון כהן סופר סתם הפעולה נפצע בידו (שנקטעה בעתיד הקרוב בכל בית החולים), ובעקבות ככה מצאו אותו השוטרים, במסגרת סימני הדם שהותיר כתבה הבאה. כמו כן הוא צריך נגזר עונש מוות.


כששהו בתא הנידונים למוות הוברחו אל עורך הדין נלווה רימונים שהוחבאו בתוך קליפות תפוזים שתוכנם הוצא. מטרתם היתה לפוצץ את אותה הרימונים, ולהרוג עימם את כל משלחת התליה. הרב יעקב גולדמן ביקר אצלם בערב לחזק ולעודד את כל רוחם, ויחד התקינו וידוי ושרו רק את “אדון עולם”. מהווים הבינו מהרב אשר הוא ישמש בגלל במעמד התליה, ולכן הקדימו את אותן הפיצוץ, לב’ באייר בשעה בודדת עשרה וארבעים שמו את אותה הרימונים ביניהם, וכשהם חבוקים הפעילו את זה.

ה’ באייר:

בה’ באייר הידוע הכריזה האסיפה המכוננת אודות עצמאות מדינתנו, ולכן התקנת ארץ לעם היהודי.

יום הנו מוכן תוך כדי המדינה ל”יום העצמאות” בה חוגגים את בניית ישראל.

למחרת ב- ו’ באייר פקע המנדט הבריטי, והמדינה החדשה יצאה לדרך (מעניין לבנות שגם תחילת המנדט הבריטי ומינוי הנציב הבכור חל בתאריך זה- ו’ אייר, בשנת תר”פ- 1920).