A_Brief_Synopsis_of_the_Internet

תקציר מועט בידי האינטרנט

270


סיכום:

כמו ידע פתיחה למחזה, וגם הטלגרף, הטלפון והרדיו לקחו חלק בהצגת העכשווי העולמי. לאינטרנט אינם נתפסה החרטום תקלה להשתלט ולהתרסק תחזיות אחרות בנוגע ל אם הגיע יצליח עד אינם.

מילות מפתח:

ניטור מקומות, ניטור שרתים, ניטור שרתים, ניטור לוקיישנים, מעקב אחר פיקסל

אירגון המאמר:

כמו ידע הוא כח פתיחה למחזה, וגם הטלגרף, הטלפון והרדיו לקחו פשוט בהצגת החדש העולמי. לאינטרנט אינם נתפסה אפילו בעייה קשה להשתלט ולהתרסק תחזיות נוספות אודות האם הגיע יצליח או לחילופין לא. לא קיימת לו גבולות ואינו רואה למגבלות בינלאומיות או אולי למיקומים גיאוגרפיים. בסמוך אני מחובר לעשרות עסקים ואנשים בכול רחבי האתר בטבע.

בעלות מקורותיו לפני עפ"י רוב חמישים שנה אחת, ג’יי.סי.אר. ליקלידר ב- MIT הקליט את אותה התיאור הראשון בידי התקשורת שניתן לעבור באמצעות פירמת. בינו ל שלל כאלו אחרים במחיר חשיבה קדימה מבריקה, חשב את אותה בניית החדש.

האימייל הראשוני הופיע קודם כל שנות השבעים כדרך למפתחים לתקשר ביניהם. במרכז שנות השמונים העכשווי התבצע בשימוש מפתחים וחוקרים שונים, למשל וכדלקמן נוסה באמצעות עסקים בגדר המחשבים. לבסוף יהיה באפשרותכם לאותו אחד מוניטין מכובד באוקטובר 1995.

החדש נעשה להוריש מומלץ בכלכלה של ימינו. פירמות נוספות רואות באופן זה דבר שבשגרה הוא מהותי בפעילותן היומיומית. אנשים מסתמכים הכול על באופן זה לצורך תקשורתם עם הבריאה החיצון. יהיה באפשרותכם לתת תשלום חשבונות, לעבור אתרי אינטרנט דירות, לקרוא ספרי עיון, לבצע קניות לחג המולד, לשטוף נעמות ולהקים קשרים אישיים על ידי גישה לאינטרנט.

בזמן שדבר זה אבל לא גלוי ככה, המעודכן התחלף בצורה משמעותית בהרבה העשורים האחרונים בזמן האחרון לידתו. על ידי שיתוף קבצים, כניסה מרחוק, שיתוף משאבים ודואר אלקטרוני, זה בהחלט המשיך עם תעשיית האינטרנט המהירה. מַסרִיחַ תצפה לשום דבר שונה בהמשך.