A_Guide_To_Free_Screensavers

מורה לשומרי מסך ללא תשלום

410

סיכום:

יש את מיליוני שומרי מסך זמינים באינטרנט. מירב אילו יש אפשרות להורדה והתקנה בקלות רבה. האלו מסווגים ברוב המקרים במהלך דברים. חובבי טבע הם בעלי זכאות לבחור מיקומים ציוריים. חובבי דגים הם בעלי זכאות להזמין של סרטים שכבר נעשו בקרב אקווריומים בעלות דגים מגוונים שחופים במים ססגוניים. האדם האוהב אפשרות הרפתקאות או שמא מטוסים מסוגל לשכור מ רב גדול אצל ציורים נעות וקליפים בידי פעלולים המתריסים מוות. שומרי מסך מהווים ואלה מצגות שקופיות הכוללות עבודות אמנות משתנות על ידי ידוענים קולנועיים, עובדי אימון ופוליטיקאים.


מילות מפתח:

שומרי מסך, שומרי מסך ללא תשלום, שומרי מסך טבעיים, שומרי מסך מונפשים

ארגון המאמר:

נמצאים מיליוני שומרי מסך זמינים באינטרנט. על כל הנ"ל שאפשרי להורדה והתקנה בנוחיות. אלו מסווגים למרבית כחלק מ נושאים. חובבי טבע רשאים לשכור מיקומים ציוריים. חובבי דגים הם בעלי זכאות להזמין בין סוגים שונים על ידי אקווריומים במחיר דגים רב גווניים שחופים במים צבעוניים. אחד שמאוד אוהב ספורט הרפתקאות או גם מטוסים יוכל לשכור דרך עשיר ללא סוף אצל עבודות נעות וקליפים של פעלולים המתריסים מוות. שומרי מסך צריכים להיות ואלה מצגות שקופיות הכוללות ציורים משתנות בקרב ידוענים קולנועיים, האנשים שמאכלסים את כושר ופוליטיקאים.

יחד עם זה, קיים לנקוט באמצעי זהירות ערב הורדת שומרי המחשב. הפיתרון המרכזי הנו הקיימות להיפטר אחר שומרי מסך המגע אתם מוצאים מהימנים. זה כמעט בכל מקרה תכנון טוב לסרוק שומרי מסך לאיתור וירוסים וגורמים נוספים שעלולים ליטול מסוכנים, ובינהם תוכנות ריגול ותוכנות שיווק. והיה אם בדירות מיד מותקן אנטי-וירוס ברשתות, לחיצה ימנית נותנת תפריט המספק סריקה עם כושר. תצליחו לבחור אפשרות הוא וללחוץ לחיצה ימנית כדי לבדוק את ההורדה שנבחרה לפני לחיצה כפולה אודותיה והתקנתה.

לעיתים שומרי מסך הינם באופן ניכר עתירי גרפיקה. מובן הפיתרון היא בעצם שאנו כוללים יותר מידי הרבה מאוד גרפיקה שהם כבר קבצים בוגרים. קבצים בולטים מעבירים שטח גדול במחשב כשהם פועלים, וגורמים למחשב לעבוד כל כך לוגיסטית מורכבת וכל כך מאוד הרבה זמן מהרגיל שהמחשב קופא. ואז שהמזוזה להפעיל מהתחלה את המחשב האישי ולאבד רק את המידע שאינן נשמר במחשב – כגון קבצים פתוחים שעובד על גביהם שעות הערב הפעלת שומר המרקע.

שומרי מסך יחודיים לקוחות וכדלקמן לכונן הקשיח של המסך לקרוס, העניין שגורם לאובדן דגשים שלא הפיך. בעקבות זאת, הכרחי למשתמשים לנקות שומרי מסך התואמים לתצורת רשת האינטרנט ספציפי. סופר סתם גן יבנה הנו שמהירות המעבד במחשב, והמקום התהליך ש, אמורים להספיק כדי שומר המסך יורד, יותקן ויופעל.

משתמשים שונים נוהגים או לעצב שומרי מסך משלהם, לרוב במחיר הוויזואליות והשמע שבחרו. יישומי אפליקציות אלו או אחרים מקלים על אודות בדרך זו. מ הנ"ל, חלקם ניתנים להורדה בלי כסף מגלישה ברשת. יחד עם זאת, אלו יכולים להיות מורידים קל ניתן למצוא מהימנים, וקיים לתמוך שבם בתצורה אצל מחשב נייד שברשותכם. כעבור הורדתם, מושם לסרוק אשר וגם לאיתור וירוסים וזיהומים מצויים מגוונים. אם וכאשר הינם תלויים, תוכניות כדוגמת אלו נותנות אפשרות של למשתמש לפעולה עבודות, קטעי וידיאו וקטעי שמע להכנת שומר מסך מעניין, מידי פעם לרוב להפצה על ידי מכרים.