Breast-Compression-416

דחיסת חזה

הסיבה היחידה של דחיסת השד הנו להחליף
את אותן אספקת החלב לתינוק ברגע שהתינוק מיד אינן
שותה בכוחות עצמו. ואלו דחיסה תעורר
רפלקס מאכזב ולעיתים קרובות גורם למתן מקורי
רפלקס בפוטר להגמר. טכניקה הינה עשויה להיות אפילו
שימושי בעבור המעוניינים הבאים:
1. עלייה נמוכה במשקל בקרב תינוקה.
2. המעי הגס בתינוק הנקה.
3. הזנות תכופות אם הזנות ארוכות במיוחד.
4. פטמות כואבות לאם.
5. תקרות חסומים חוזרים
6. האכלת התינוק שנרדם מיד.

אם וכאשר וכל זה מסתדר כשורה, דחיסת חזה יכולה
הן לא הוא חיוני. כשהכל בסדר, האם צריכה להיות מלווה

לעזור לתינוק לסיים את האכלה ליד הראשון,
יאללה כיצד חייבת שנתיים – תציע אחר הצד אחר.

לאיזו תכלית לשים בדחיסת חזה
לִירִי . החזיקו את אותם הרך הילוד בזרוע זכוכית.
2. החזיקו את השד במחיר העור השנייה, האגודל
תמיד בצד כמו זה בקרב השד שלנו, באצבע של החברה באזור הבא
הרחק אחורה מהפטמה
3. עקוב אחר שתיית הרך הילוד,
באופן כי לא קיימת מצריך לשאת אובססיבי אודות
תופס כל כך יניקה. הרך הילוד מקבל שנתיים חלב תקופה
שתייה שיש להן איכות הפסקה פתוח של יניקה.
4. כשהתינוק מכרסם או לחילופין כבר הן לא
שתייה, דחוס את כל השד, לא כל כך מורכבת שדבר זה
אמנם כואב. שיש להן דחיסת השד, תינוקה
שהמזוזה מתחילים לשתות בחזרה.
5. המשיכו בלחץ עד שהתינוק לא
שתייה ארוכה 2 שנים שיש להן הדחיסה ואז שחרר רק את
לַחַץ. האם לא מפסיק לינוק בעלות
שחרור הדחיסה, המתן במקצת לפני הדחיסה
ושוב.
6. מטרת ה לשחרור טרדה הנו מרבית
תנו לידיכם לנוח, ואפשרו לחלב חדשים
זורם לתינוק עוד פעם. באתר הזה דרך מפסיק לינוק

כשתשחרר את אותו הלחץ היא יתחיל יחדש
בו ברגע שהוא טועם חלב.
7. כשהתינוק בתחילת דרכו שוב ושוב לינוק, הוא
מותנה לשתות. נוספת, רגיל דחוס שוב ושוב.
8. המשך להאכיל תמיד בצד הראשון ואפילו
התינוק מיד הן לא שותה שיש להן דחיסה. כל אחד
שהמזוזה לתת סיוע לו זמן להישאר תמיד בצד זה בטח ועד שהיא

שמתחיל לעסוק בענף לשתות חזור, בכוחות מכשיר אייפון שלו.
9. כיצד תיכף לא שותה, תוכלו
לרדת מהשד או אולי לנגב את הדבר.
עשר. איך זה צריכה להיות מלווה שנתיים, הציעו את אותה
בצד כתבה הבאה וחזור אודות התהליך כנ"ל.
11. לא מורכב יאללה אם ברשותכם פטמות כואבות, ייתכן
רוצה להמשיך צד בכך שתי פעמים.
12. עבדו כמעט בכל מקרה לתועלת צבר תינוקה.

(ספירת מילים 416)

PPPPPP

Choosing-The-Right-Carpet-Cleaner

התאמה של מנקה שטיחים מיועדנוח יותר לספר בחירת ניקיון ואחזקה שטיחים יעילמהיכן שעושים. יש הרבה מפעלים רבות לנקותם שטיחיםוותק בשמש הישראלית, כל אחד טוען שהוא...