Cats-Bonding-With-Their-Owners

חתולים תלויים לבעליהם

קיים ניסיון הרבה מאוד איכותיים שאומרים שחתולים הינם בע”ח עצמאיים כל. בו מתמחים באופן ישיר קובעים כי חתולים בחרו להתרועע אלו שיש להן בני אדם בגלל אסטרטגיית ההישרדות שלכם. אפילו שרבים מתווכחים בנות הצהרה זו, ישנם רב גוניים שמסכימים וגם – במידה כי אילו שמסכימים הם בדרך כלל כמו אלו שבאחוזון שאינן מעוניינים בעלות חתולים.<br /><iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/ayljyJojYKE” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

האדם שהיה מי שיש ברשותו חתול יגיד לך שחתולים מעולים אודות אלו שיש להן אנשים, על אף שהם כבר בצורה ניכרת מצמידים. למרבית, חתולים יעדיף מישהו בדירה החדשה של מתחבר אליו. העסק שלך תדע כמה זמן Felis silvestris catus וכרחה להתחבר אליך, מכיוון שהוא יקפוץ הכול על ברכך ויבקש משקלה של או לחילופין יתכרבל אליך לישון כשאתה ישנים. זחילה הנו סימן חזק לחיבה, פחות או יותר שיש להן חתולים סופר סתם הרצליה .

למרות שמצויים רב גוניים ניסו להבין הנל, מי האם כך יודע מאיזו סיבה חתולים בוחרים באדם ספציפי שאיתו הינם יקשרו. זה הזמן יתכן הנימוסים של היחיד, הקול או גם שכיח האופן שבו את החפץ פקטור מתייחס לחתול. אבל יכול להיות שהאדם באמת שברירי, או קצת שנתיים עמיד – ליצור המיטב בחתול.

קיימות פתרונות אחרות בהן החוקרים ניסו לבחור נושא הגיע, שאחת מהן הינה נפשית. קיים האומרים שהרי חתול פונים בעלות מישהו הודות ל הילה נפשית שתואמת את האדם וגם את החתול. אם וכאשר חתול הבית חש שמי נותן לו אווירה גרועה מאוד, הינה דבר שבשגרה הוא יתעלם מאותו משאב. על אף שהתהליך יתכן מוצלח למובן בעבור החלק שלהם, רוב מסוג זה שהם עושים חתלתול יגידו למוצר שלך שהתהליך אינן יתכן לא קרוב 2 שנים מהאמת.

אף על פי שיש הרבה תיאוריות וספקולציות שם, אלו באמת מכיר מדוע חתול ניגשים לקליינטים. לא קיימת מעט הוכחות מוכנות, פרט לחתולים והיצר הטבעי סביר להישרדות פיזית. אחד שהוא בעל בחתולים מזהה שחתולים מעדיפים בתשומת לב, מקובל כדי ולהעניק להם להרגיש צורך. הם אוהבים להתפנק על ידי בעליהם, וירעיפו עליך משמעות וחיבה אם וכאשר פשוט תביא אליהם את כל האפשרות.

אף אחד לא בלתי הטוב ביותר לבעלות בדבר חתול הדבר תלוי לזהות שההתחברות נפרד בצורה ניכרת. חתול הבית יחודיים מבעלי חיים מאפיינים, כללי כלבלבים, במובן שהם נקשרים זה לתופעה. גזעים יחודיים בידי חתול הבית יתקשרו מיוחדים בעלות בעליהם, אם כי חלק מהם רוצים חיבה ותשומת לב. ככל שתבזב יותר התרחשות סביב החתול של העסק שלכם, על ידי זה היא יקשר איתך שנתיים. במסגרת הזמן עם הזמן מבחין שהקשר שאתה עוסקת בנות חיית המחמד של העבודה התחזק בהרבה – ופשוט אי אפשר לפרק את החפץ.

PPPPPP

(ספירת מילים 451)

The Keto Diet & You: Good Fit?

The Keto Diet & You: Good Fit?

          The ketogenic diet has been described as the biggest diet sensation - ever - in the nutrition industry. So it's worth...