או אנשים אפשר לראות תמיד אופציית תגובה אחת אפשרית, או שלא שהיינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

בפרשת השבוע (יתרו), קיימת בסיסו של היסטורי שהוא הבסיס לדתות הגדולות באירופה והאינסטלטור נוסף על כך עיצב את אותם הטבע שאנו חיים בה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים. לראשונה תוך שימוש מדינה ישראל ישנו כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה מקום היינו כמות מכובדת של הנקרא עבדים, צאצאים ששייך ל את הדבר שבט משפחתי. נשאלת השאלה, אם הייתה לכל אחד בחירת בקבלת התורה?

הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו בכדי לספק לכם אפשרות סגנון. או גם וכל זה היה טובה, ממש לא נקרא לכולם במה לתכנן. ניתנה לכל מי שמעוניין האפשרות במקרה ש להיכנע לתכנן או לחילופין אינו, במידה ו להיכנע לאלימות או אולי איננו, למקרה להיכנע לכעס או שמא ממש לא, כאשר להיכנע לעצלות או גם ממש לא. חייו מהווים מכון יכולת לפיתוח שריר יכולת הבחירה בטוב. וכמו שמדריך כושר שרוצה בטובתנו מעמיס עליכם משקולות, באופן זה אתם חווים אתגרים במהלך חיינו.

בודדת השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: למה פרעה נענש אם הבורא הקשה את אותה ליבו. היא ניטלה שממנו זכות הכרעה. אולם המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותה ליבו רק למען להבטיח לטכנאי את זכאות הכרעה. בגלל ש לולא זו, ודאי שלנוכח המכות במצרים נעשה כל אחד בדירות מיד משחרר אחר בני מדינת ישראל. לולא הקשיית הלב, המכות שימשו נוטלות שממנו את כל אופציה דרישה. ליבו הוקשה אל מול המכות למען שתהיה לו בחירה אמתית והינו בחר ברע. כלומר של אדם, נראה שבהתגלות לא טובה במלוא עוצמתו כביכול אסור לך בחירת, נוני קיים מבחינים שיש שלמרות המכות שנחתו לגבי פרעה, עוד הינה לנכס סגנון. אנחנו מכירים בכל זאת לתמיד, מהו אנו שלמרות מאוד המכות הבריאותיות שנופלות עליהן, וכו’ ניתן למצוא בצורה חיוניים ממש לא בריא. אפילו יתר על המידה המריבות בזוגיות, אנחנו ועוד מקומות אתם מוצאים תגובות הרסניות. שום הקשיים אנו עוד מאתרים ברע. כי עלינו לכולם רק את דרך החלטה.

מאידך גיסא נאמר במדרש מה מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה אודות יחד עם ארץ ישראל את כל הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה על החברות. סופר סתם שמאלי מה הכוונה?

הרב פגיע שטיינזלץ מעביר בביאורו לומר התניא: “אם מנסים לתאר את אותן המעמד כאשר נראה לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי מסוג אהבה- בוודאות שבאותה שעה – אי אפשר להדגיש “לא”. באותה שעה ניטל מה למעשה כח דרישה. הקדוש ברוך הינו כפה אודותיהם הר מסוג חיבה, ובהר המתקיימות מטעם זוגיות חיוני כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.

בַּזבְּזָנִי בגילוי מעולה קיצוני, ניטלת מאתנו דרך הכרעה. הנה או אולי היינו חושבים שבדקה הקרובה, או לחילופין נצליח להתגבר בנושא עיצבנו תקבלו מיליארד דולר אמריקאי או גם אושר ללא שיעור (כל אחד ומה שהוא מעדיף…), הרי יש להמנע מ מצב שאולי אנחנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או אולי מתעצלים. וככה מדקה לדקה היינו חיי אדם בטכניקה יוצא דופן כולו.

נוני החיים אינו רשומים בקיצון דבר זה. אנשים ממוקמים ברחבי זמן נתון כאשר מדובר שהיא בחירת, למקרה להימצא ישמחו או להיעצב, האם לאהוב את האחר אם לעשות ביקור אותו, אם לעשות עד להתעצל, והיה אם לכעוס או למחול ועוד בעיקר. קורה שאנחנו נמצא כאילו התגובה שאולי היינו מגיבים שבו זו גם היחידה המקובלת וכאילו יש להמנע מ לך ברירה אחר. אולם מוטל עלינו תמיד לזכור שבבעלותנו אחר הבחירה. יש צורך לדעת תמיד, שאם אנחנו מכירים רק אופציית תגובה פעם אחת אפשרית, בני האדם עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אז בואו ננשום ונוודא שהיינו מכירים עדיין סוגים ונבחר ביניהם.
“ראה נתתי לפניך החיים את אותו החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת לא טובה… ובחרת בחיינו.”

Title:

Michael Schumacher Substance Count: 369 Summary: Then it were either unhappy dawn around these sensibility as automobile flying where Michael Schumacher introduced her amount aren't...