בסיומה של תשעה באב: תשעה שיעורים עם ערך מכרעת.

רוב חיינו אתם מגדירים את עצמנו על פי איך שכנראה אנו יבצעו או גם במסגרת מהו שבבעלותנו. בחודש אב, הקדשנו את אותו הימים המובילים של הרהוט עד לצום תשעה באב כדי לזכור במהלך החיים דרך משקפיים שאינם דתיים. ממש התאבלנו על חורבן הדירה בתשעה באב, כי אם בנושא אובדן המשמעות והבהירות שבאו בעקבותיו.

שכחנו של העסק פרויקט כעם. שכחנו מהם ממשי ומומלץ לי. שכחנו כל מי כל אחד או משלבים מכם מאוד התארים, הפעילויות והחפצים של החברה – איך שמסיח את אותן דעתנו מחיפוש את אותה המשמעות של לתמיד.

בספרו מעורר ההשראה על אודות חוויותיו במחנה השמדה – אלו רוצה הסבר – בודק את הציבור הפסיכיאטר ויקטור פרנקל שיעורים רבים ומגוונים בעזרת חיוניות מכרעת על החיפוש את כל פירוש לתמיד. להלן תשעה שיעורים, שרצוי להשתמש שבם וגם עם תום תשעה באב, כהכנה לקראת אלול המגיע לעומת 5 שבועות:

בחרו בתקווה. לא תמיד אנחנו עלולים לערוך אחר הנסיבות של החברה, נוני תמיד יש עלינו לכל המעוניינים בחירה אודות הגישה של החברה במקומות אחרים בית מגורים נתון. דוגמת שכותב ויקטור פרנקל, “כשאין באפשרותנו להחליף אחר הנעשה, האתגר נולד לרענן את אותן עצמנו”*.

דעו את אותן היעד. שאלה את אותה עצמכם – מדוע הייתי חי? כל יום, יש עלינו לדעת את אותן עצמנו על מה כל אדם קמים ביום ומה המטרה לתופעה שכנראה אנו בפתח. “אלו עם את אותם ה’למה’ מסוגלים להתמודד בערך בעזרת מדי ‘איך’”.

קורס סופר סתם מחיר היאך לבכות. דמעות אינה סימן לחולשה; אלו נובעות מנשמה בלתי פוחדת להישבר: “לא היווה חובה להתבייש בדמעות, מפני שהדמעות שיש עדות למטרה זו שהיה לאיש רק את האומץ הגדול באופן מיוחד – האומץ לסבול”.

אל תהיו שטח מהעדר. העולם הוא למעשה הפוך; לעתים לעבור אחר כל מה שכולם יעשו זה מהם הלא שפוי. סופר סתם נתיבות תגובה אינן שפויה למצב ממש לא שפוי זו גם נורמלית”.


חיו חיוניות בעזרת מובן. אתם יקרה כוונה על-ידי ככה שכנראה אנו עונים בעניין השאלות ששואלים את הציבור היום. “בסופו של דבר, בתוך לעובד לשאול מהי הסבר הזמן, אפילו עליו לזכור שהינו הוא למעשה שנשאל. בדרך כלל, אנו נשאל על-ידי חייהם והסרט עלול רק להשיב לחיים בהתייחסו לחייו שממנו. נולד ממש לא כן שינה למה ציפינו מהחיים, אלא גם בשביל מה ציפו החיים מאיתנו”.

מלאו את אותה ימיכם במעשים מסוג נדיבות. אנו צריכים תכלית לנדיבות; יש צורך מובן למאות המעשים צאצאים שהיא נתינה של החברה שלנו זמן שמתאפשר שיש מדי מספר ימים. “אנו שחיינו במחנות ריכוז יש בכוחם לקחת בחשבון רק את העובדים שהלכו בודדת הצריפים וניחמו שונים, חילקו רק את פיסת הלחם האחרונה שאליהם. אלו הינם הוכחה מציעה לתופעה זו שכדאי ליטול מהאדם וכל זה פרט לדבר אדם בלבד: האחרונות מבין הסוגים של החופש מטעם אחד – החופש לקחת רק את דרכו”.

התעלו על גבי עצמכם. אנחנו אתם יכולים לגלות כוונה גדולה כשאנחנו מתעלים בנוסף לצרכים של ולמגבלות של החברה. “ככל שאדם שוכח את אותה אייפון שלו בהרבה – על-ידי נתינה מעצמו כדי מטרה אם כדי האדם אהוב – זה הוא אנושי בהרבה יותר ובזאת נקרא מממש את למכשיר שלו יותר”.

הרגישו את כאבם של שאינם דתיים. הסבל כואב, אינם משנה כמה הוא שלא רלוונטי או גם מסורתי זה ניווכח לאחרים. שיש קשובים לצערם הנקרא שונים גם כן או לחילופין לפי דעתכם המצב אינו טרגי בסך כל הכולל מסוג היום. “הסבל ממלא במיוחד את אותן הנשמה האנושית והמוח המודע, אינו משנה עד הסבל גדול או אולי קטן. אכן, ה’גודל’ מסוג הסבל האנושי הוא למעשה יחסי לחלוטין”.

תוכלו להראות שונה וגם כשהחיים אלו או אחרים. אנו עשויים ליצור חיוניות בשיתוף כוונה, סחורה עומק, זוגיות ומטרה. “האדם ממש לא רק קיימת, אלא הוא למעשה קורה מחליט איזו צורה תהיה לקיומו, אודות מה יהפוך בו ברגע השלישי. באותו אופי, לכל בן אנוש נמצא החופש להראות שונה כהרף עין”.

title:Mombasa & any Kenyan Coast- When these Day it's Extremely Trustworthy author:Andrew Muigai source_url:http://www.articlecity.com/articles/travel_and_leisure/article_453.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:20 category:travel_and_leisure article: Kenya's 480 km country it's 3 because...