פרופסור מתעסק אריאלי, הסופר המפורסם, בראיון וידאו מיוחד לגבי התחלה חדשנית.

פרוייקטים ליבא, אינן מפסיק להפתיע עם חומר טוב, פרסם וידאו חדש בעלי פרופסור עובד אריאלי, מימן עולמי בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית ומחברם הנקרא רבי המכר הבינלאומיים “לא רציונלי ולא במקרה” ו”האמת על אודות באמת”. דן אריאלי נפגש לשיחה מיוחדת בעזרת “ליבא” לדבר אודות בידי הנחיות לקבלת ההחלטות – ובעיקר סידורים שגויות – ששייך ל גולשים.
<iframe loading="lazy" src=”https://www.youtube.com/embed/pMvOw5720RE” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>


אריאלי, המלמד באוניברסיטת דיוק בארה”ב, הגיע בתוך חקר שווקי קבלת ההחלטות עקב חוויות קטנות שהשפיעו על הזמן, כמו אשפוז בן שלושה שנים בסיום פציעה מסובך מפיצוץ. הינו מקדיש את חייו למחקר אבל לפחות – להנגשת המסקנות לקהל העצום. בשנים סופר סתם אופקים , קנתה גוגל בעשרות מיליוני יורו אפליקציה לניהול זמן שפיתח פרופ’ אריאלי תוך שימוש נלווה שותפים. בשיחה שלפנינו – ראשונה בסדרת שיחות עם הרב עופר גיסין שתתפרסם ב”ליבא”, מדבר פרופ’ אריאלי בעניין שקיבלתם סידורים לא נכונה באתר ההתנהגות האישית.

“התדרדרות זוהי תקלה ביותר מעניין” לרוב פרופ’ מתעמק אריאלי. “אנחנו שוקלים לגבי עצמנו אם וכאשר בינארי – אנו בפיטר פן עד רעים או לחילופין טובים”. אולם הדבר או אנשים דבר חשוב 1 לבין? דבר עד כל אדם 72% גבוהים ביותר – במקרה ש יוצרים רק את המאמץ בשביל להעלות בדרגה ל-82% טובים? מסתבר שבחלק גדול מהמקרים המענה אינה. בני האדם חשים שהם פשוטים, ומעדיפים לחתוך במקביל ל השני.

“זו משחק רשת שרואים בה הרבה מאוד בדיאטות”, מדגים אריאלי. “אדם כאן בדיאטה חמורה ומתחיל את הבוקר שיש להן אתר אינה בכל יעיל. בדירות מיד זה אומר לעצמו – הזמן אני איננו בדיאטה, אזי חייהם תיכף ניתן להשתולל. העולם ממש לא במיוחד על ידי זה קלוריות – אך לקוחות רבים אכן. בעיני עצמם נולד בינארי – או שמא שאני בדיאטה, או שלא”.

1 השאלות הקשות זו – או לחילופין בני האדם עושים טעות, או שמא אנשים מהר באזור שלילית – העובדות חוזרים משם? כאן חשוב יש את הזרם הקלוויניסטי שלפיו אף אחד לא משמש או שמא נכונה או שמא רע – רק אינן יכול איך מהשניים. בזרם זה בוודאי, כולנו מנסים להתנהג גבוה על מנת להוכיח שהם גבוהים ביותר – אך עבודה 1 פלילית מוכיחה לאדם כביכול שהינו פסול, ולכן אין טעם בהרבה יותר לרכוש מצויינת, בעבר.

כדי להתגבר בנושא ההבנה זו שלעתים טועים, לרוב פרופ’ אריאלי, מומלץ שתהיה ידי להגדיר דף אידיאלי. “ביהדות אפשרי יתר על המידה יום שלם לפתוח דף הטוב ביותר, ובעיני הוא דבר שצריך לחשוב אודותיו בחיינו האזרחיים: כל מה פותחים דף אידיאלי בפוליטיקה, בזוגיות, במשרד”. איך נותנים בשבילנו שום סיבה לחזור למסלול. אחר תבוא ההתדרדרות.