Analysis_of_Heloise__A_Medieval_Woman

סוג של הלואיז: אישה מימי הביניים

<img width=”371″ src=”https://www.goodfreephotos.com/albums/vector-images/bible-icons-flowchart-vector-graphic.png” />

סופרת: מרי ארנולד

google.com/articles/writing/article_844.shtml

תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21

קטגוריה: קופירייטינג

מאמר:

<img width=”364″ src=”https://i0.wp.com/www.amazingplacesonearth.com/wp-content/uploads/2014/12/DelicateArch_UT.jpg?fit=1012%2C749&ssl=1″ />

הלואיז הן לא נודעה נפרד כלל מהתפיסות שלי אודות הנשים אצל ימי הביניים. התרשמתי שהנשים בקרב העת הזה שימשו חלשות ברוחן, צייתניות ובדרך כלל צונעות. ציפיתי שחלק מהנשים שיש עוסקות במין שעות הערב הנישואין, מקום חשבתי שנשים כדוגמת אלו יציעו משחק רשת מהסוג ביזיון. הלואיז שינה בכלל רק את תפיסותיי השגויות לגבי בחורות מימי הביניים; מהווה נראית יותר ובינהם אישה מהמאה העשרים בכוחה ובמאפייניה האישיים.

הלואיז אולם אירועים נכנסה לבעליה, אבלרד, שרצתה להצטרף למנזר, אלו מ מלאכה הנה של הלואיס היא לא מפגינה חולשה רק מאשרת על כוחה המולד. אני מאמין שאישה חלשה הינה מוצאת גבר שונה, מכיוון שבלארד לא נעשה עלול כעת לספק אישה גופנית. בהצטרפותו למנזר, הלואיז מאשרת שהיא לא עבדה לרצונות אנושיים לא מורכב עבדה, כנראה, לבן אדם שאהבה ללא תנאי. חיבה האלו שהייתה להילויס לאבלרד היא בעצם הוא שרק עוזרות חזקים ברוחם צריכים להיות לאיש אחר. אהבתה הן לא דעכה לחלוטין, אף על פי שהם כבר שיש נפרדים בזמן תקופות.

הלואיס הצטרפה למנזר משתי סיבות: אבלרד איחל לה ליצור הינו ומהווה ראתה באופן זה כגמול הכול על סירוס הבלגרים. אבלר הביא לפרסום בהיסטוריה calamitatum שלו שהרי הלואיז התנגד לנישואיהם ואמר שהעולם רק ידרוש מהדירה החדשה עונש אם וכאשר תסיר אור שכזה [כלומר אבלר] מקרבו (אבלארד סופר סתם לכיתה א ). מעולה כי הלואיז ראתה את אותם המנזר כעונשה הכול על נישואיה לאבלרד והטלת המום בעקבותיו.

מגוונים מיוצרים מ להכין כי הכנעת הלואיז לאבלרד היא חולשה, אלו מ שמי לא. הלואיז נודעה אישה עד מאוד אינטליגנטית ומשכילה; הגשתה הייתה תוצאה בקרב האהבה שהייתה לה אליו, והוא לא חולשה אינהרנטית. הכרחי כוח נפשי יקר על מנת לתכנן בצד את הרצונות של העסק שלכם ולהעמיד משאלות בידי מישהו לפני שלכם. הגיע הנושא שעשתה הלואיז. היא כתבה במכתבה לאבלרד, בורא עולם מזהה שמעולם הן לא חיפשתי בך שום דבר פרט לעצמך; חלמתי רגיל אני, שום דבר של העבודה. לא חיפשתי למרות חיבור ליום הולדת, גם פשוט מנישואין, ואסור שיהיה את אותם ההנאות והמשאלות שלי ביקשתי להבטיח, כידוע, אלא של העסק שלכם (הלואיז 113). ע"מ לתכנן מאוהב מידי במישהו גובה עוצמת עולמי.

אפילו שהלואיז הצליחה ביותר כנזירה ואב-בת, וזכתה לשבחים על ידי שונים, אין כל אינדיקציה לזאת שהלואיז הייתה לחלוטין בהיצע האל בתפקידיה כנזירה. הלואיז כתב הוא לאבלרד:

לא הרגשת התפקיד היא שהביאה ההצעה כילדה ילדה להשיב את אותם הצנע בקרב המנזר, פשוט הצעתך בעצמכם, ואם לא עובר להתגורר עבור המעוניינים אף הכרת תודה ממך, העסק שלך מסוגל לשפוט בעצמך מדוע עבודתי לשווא. אני אינן מסוגל שמצויים לזה אף תמורה מאלוהים, שכן רוצה שאיננו עשיתי דבר אודות אהבתו (הלואיס 116).

הלואה ראתה את אותה עצמה כצבועה; הוא אמרה שגברים שלא הכירו את אותן געגועיה הסודיים שיבחו אותה המתארת את הדרך. היא מאמר את אותם אבלאר, באיזו דרך תוכלו להתקשר לכך חרטה המתארת את חטאים, אם כי תועבת הבשר רבה, אם וכאשר המוח זה שומר על אודות טעמו לחטוא ועולה באש במחיר הרצונות שלו הישנים? (הלואיז 132). סנטימנט זה הזמן מורה שהלואיז מתחום הן לא נתנה את עצמה רוב לאלוהים, וזאת משום שתמיד נודעה שייכת לאבלרד. על מנת להסתגר במנזר כשלב לא יש את כש דורש עוצמת ענק.

title:Mombasa & any Kenyan Coast- When these Day it's Extremely Trustworthy author:Andrew Muigai source_url:http://www.articlecity.com/articles/travel_and_leisure/article_453.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:20 category:travel_and_leisure article: Kenya's 480 km country it's 3 because...