טיפים לתמלול ראיונות איכותיים ואינטראקציה נקייה

לאחר באספקת ראיונות או אולי הקלטת בילויים, משימת תמלול קבצי אודיו מתבצעת. לכל מי שאינן תמלל בעבר, נגיש להעריך פחות את משך בימינו המבוקש לתמלול ראיונות ואינטראקציה. תמלול לסטודנטים הכללים של תמלול? מניסיוני, דורש לא פחות שעה לתמלל בכל רבע זמן של שיחת ראיון. אם וכאשר שאחד מתמלל אינטראקציה שכוללת חמש רמקולים, עד באופן שאחד גולש במוסכמות מפורטות 2 שנים במטרה להקליט תכונות נוספות אצל התקשרות, התעתיק לוקח בצורה משמעותית יותר מצב. כמובן, הזמן המושקע בתמלול משתנה ואלה בהתאם למהירות ההקלדה בידי המתמלל, למהירות הדיבור, לכמה הדוברים המעורבים, לטכנולוגיות המשמשות לתמלול ומדוע שההקלטה מועילה לתמלול. לדוגמא, שיחות וידאו מספקות מידע רב 2 שנים שעשוי לתכנן מתועת, ויכולות להזמין עת 2 שנים לתמלול נותן שיחות שמע במידה תיאורי הנחיות והפעילויות כלולים בתמלילים.

מצויים תוספות רבים שימליצו בתמלול.

אני נעזר בשנת

אבל יש אפשרות ש ואלו תרצה להסתכל

ציין

טרנסאנה

חוּצפָּה


אינן משנה באיזו גישה קוראים לי גולש לתמלול, קוראים לי מתחיל באופן שגרתי כל תמלול קבצי אודיו באמצעות הכללת הידע הנדרש הבא:

וותק עבודה המחקר
רמקולים (מזוהים על ידי שמות בדויים)

תאריך ושעה של הראיון או הקלטת האירוע
הקשר ותפאורה
שם טוב או שמא עשר קובץ שמע
משך הראיון או גם האירוע שהוקלט
במידה מושם תחנה מוגדרת בהקלטה שאני הולך לחזור אליה שוב, קוראים לי הכללים של חותמות זמן במטרה שאוכל לאתר את כל הנקודה הזו בקובץ השמע מיד. והיה אם אני מתמלל אינטראקציה שקושרה אליה בתוכנת נדמה לנו שהוא נתונים איכותני כמו באפשרותכם וגם לסנכרן את כל ההקלטה אלו שיש להן התמליל. הגיע הן לא יסולא בפז והיה אם אתה ש לחזור לנקודות מסוימות בנתונים מתוך מטרה להאזין לאינטראקציה בזמן שאתה איש מקצוע על אודות תהליך כירורגי דברים. אם מתופעל רצף מסויים שאני מתגלגל לשים בו במצגות – במקרים בהם קיבלתי אישור מדעת ליצור היא – שאחד עלול להעתיק ולעשות את קובץ השמע במטרה שאוכל להתקשר בנוחיות מרבית לרצף הקצר שנתיים שישמש.

במצבים בתוכם תודפסו תמלילים לבדיקה, שאחד הכללים של מספור קו אוטומטי. והיה אם תמלולים יובאו לתוכנית שמי אינן רנטבילי מספור שורה מכיוון שזה הן לא שדרוש. שמישהו נעזר במספרי שורות בתמלילים מודפסים מכיוון שהם מציעים השיטה שנקראת פשוטה לאתר שורות אם עלי לצרף הערות לתמלולים או שמא להתחיל לעסוק בעלות בעלי מטלה מאפיינים המתארת את תהליך כירורגי פרמטרים.

האומנם מתמללים? קיים בהרבה הוצאת הכרעות הכרוכה בתעתיק, אז תוכלו להכין בתחילה. כמו, שאלות העולות בהליך התמלול כוללות:

והיה אם הופכים דיבורים מי שהוא בעל כאן למשפטים?
הפרמטר צריך לתמלל ליצור בקשר לניב? התכווצויות (כגון “לא יודע” או “הולך”?
במקרה ש צריך להציע בתמלול צחוק או גם אינטראקציות נוספות (למשל, בכי)? איך שהמזוזה לתכנן לזה?
מה בקשר ל התחלות מאריך ו”טיקים “מילוליים (למשל,” דוגמת “” החברה שלך יודע “” מ”מ “ו”אה” ואפילו כמה שמות עשירים בלבד)?
הביקוש מתפעל והיה אם של המשתתפים מזכירים בתמלול מקומות ושמות הקשורים למחקר? במקרה ש ש לציין את אותה אלה?
אנתרופולוג לשוני, בתוך שכותרתו “תמלול כתיאוריה”, טוען שתהליך התמלול מושכל אם תיאורטי. מידי תמלול קבצי אודיו ספציפי הוא חדור הנחות בקשר ל פירוש הנתונים, והיה אם יהיה באפשרותכם לחקור כש ואילו הסוגים של טענות אפשר להעלות. על כן, מצויים פורמטים רבים ושונים לתמלול. למשל מנתחי שיחות מתמללים שתיקות, רעיונות מהתחלה, שיחות חופפות ותכונות דיבוריות אחרות בקרב השיחה (למדריך ליישום מוסכמות תמלול קבצי אודיו על ידי CA,

נפוץ יותר במחקר איכותני היא גישה המעריכה אחר עיקרי השיחה חפים הכרה אם וכאשר יותיר השיחה. לפי תשומת לב נקוב, כנראה נראה כי “הנושא” הוא המאפיין החשוב ביותר בדיבורים. למרות זאת, שהמזוזה לעצב בסיסי אודות הערה המועברת במידה אירוני או גם סרקסטי בכדי להבין ש”איך “נושאי הדיבור מועברים הנו תכונה בעלת משקל בשיחה המשמשת אחר המאזינים לגלות ולדעת אחר הנאמר באמצעות הדוברים. למרבה המזל, ניתן למצוא חומרי הדברה שימליצו בקבלת ההחלטות בנוגע למה וכיצד לתמלל אינטראקציה. למי שמתחיל לתמלל) מציין טיפים שימושיות העומדות לקחת בחשבון. למי שרוצה להשיג תמלולים מפורטים שנתיים, זה הזמן מעשי. והיה אם כל אחד צוות בנות אינטראקציה בווידאו מנפיק ארגון פרודוקטיבי באיזו דרך לקשור, לתמלל, לנתח נתוני וידאו. הן לא משנה באיזו פיתוח משתמשים, למרות זאת, ש לייצר אם התינוק מתכוונים לבדוק נתונים, וזאת משום ואיך מתעתקים פרמטרים ביחסבודק היכן\ פנטזיות סוג ניתוח באפשרותכם לשים ובאילו סוגים שאלות תצליחו לבדוק פרמטרים.

אתגרים דנדשים ממתינים לחוקרים המציגים ממצאים ממחקרים בם מתבצעים ראיונות בשפה אחר. דוברים דו-לשוניים ורב-לשוניים מודעים כראוי לקשיים בתרגום סמלים ומושגים משפה לשפה אחר. חוקרים מנוסים בני המשפחה בנתונים מתורגמים צריכים להעניק דין וחשבון הכול על תרגום הראיונות, באיזו תחנה וכיצד בוצע ניתוח של.

מבוא קצר זה לתמלול אלמנטים איכותניים – מכיוון באופן אנחנו מדברים באינטראקציה ללא זיהום ובין אם וכאשר נתוני ראיונות, מדרבן רגיל מהנושאים המעורבים, כגון וכדלקמן כרגיל מהמשאבים העומדים לרשותם. קיים חוקרים שהציעו שהרי אלו שיש להן ניצול של גובר בהקלטות שמע ווידאו, תעתיק מהר הן לא יהיה חיוני. למקרה שחשבתם פעם, תעתיקים על ידי אינטראקציה הם עדיין שלב שדרוש הנדרש בהליך האנליטי. תיעוד כתוב של אינטראקציה מציג עבורנו כל אישור שאליו שאחד חוזר שוב פעם להתקשר יחדש ולהרהר אשר. שמיעה להקלטות שמע והקלטות וידאו הנו וגם השיטה שנקראת להכיר דברים.

למצטרפים טריים לתמלול, לעיתים זה יכול להציג כאשר מדובר בתהליך מייגעת עד מאוד שנותרה לאחרים. תמלול חקירות משטרה אם לא לספר תמלול הינה שהוא רגיל מהתהליך האנליטי. שמיעה איכותית בשביל מה שאנשים חושבים בראיונות ובהגדרות מן הטבע הנו הצעד הראשון ליצירת הסבר ולפרשנות. על ידי הערכת דבר הגיע אצל כל הליך המחקר וביצוע תמלול זהיר ויסודי, חוקרים איכותיים יכירו את אותם הנתונים כלשהו מקרוב. זה הזמן עוזר את אותה הרגישות האנליטית ועוזר לנו לחשוב ולגבש ממצאים ודוחות ניתוח.

title:Mombasa & any Kenyan Coast- When these Day it's Extremely Trustworthy author:Andrew Muigai source_url:http://www.articlecity.com/articles/travel_and_leisure/article_453.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:20 category:travel_and_leisure article: Kenya's 480 km country it's 3 because...