תמלול כתבי יד תוך כדי תמלל את אותו בנתם

תמלול בנתם עובר את אותם היתכנות מיקור בחוץ השייך שירותי רשת תמלול היוצר ידינו לחברי האנשים. עזרת הספרייה המתקיימות מטעם שיש להם שישי0,000 פוליו השייך כתבי יד השייך הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם. תמלל רק את בנתם יספר את אותן 12,500 עמודי הנטה המתקיימות מטעם ​​דיגיטל, ובאמצעות ממשק מבוסס ויקי יאפשר למתמרים מתנדבים לקבל עם זמנית בעניין צילומים הביא לפרסום יד וליצור ספר תעתיק מקודד ל- לאישור סופי מטעם מומחי תמלילים ישמחו יאוחסנו וישמרו, עם תמונות היוצר עורינו, במאגר הציבורים הדיגיטלי מטעם הפרויקט עוסקת שימוש מכובד בחומר הספרייה המסורתי. הוא יעורר את אותו המעורבות הציבורית באוספי הארכיון המלומד המתקיימות מטעם ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק חיבר היד; זה יגדל את אותם פרופיל היצירה והמחשבה השייך ג’רמי בנת’ם; והיא תייצר משאבים דיגיטליים חדשים לשימוש אפשרי תוך כדי חוקרים מקצועיים. לקראת גמר הפעילות, החומרים של התמלול יועמד לרשות פרוייקט ושירותים שאינם דתיים. לינק נולד מבוסס בנושא מצגת שהעביר הכותב החשוב ביותר בכנס הסופי חודשי של -39 הנקרא ליבר באורהוס, דנמרק,

עבודת השיפוצים יוצר ניצול יוקרתי במשאב הספרייה המסורתי. נולד יעורר את עניין הציבורית באוספי הארכיון המלומד מסוג ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק היוצר היד; נולד יסוכם את אותו פרופיל היצירה והמחשבה המתקיימות מטעם ג’רמי בנת’ם; והיא תיצור חומרים דיגיטליים קליינטים לשימוש עתידי באמצעות חוקרים בעלי וותק. לפני סיום שבו אנו עובדים, משאבי התמלול יועמד לרשות פרויקטים ושירותים שונים.

לינק זה מבוסס בנושא מצגת שהעביר הכותב החשוב ביותר בכנס המלא חודשי ה -39 הנקרא ליבר באורהוס, דנמרק,

נוף עוצר נשימה כללי
הינו מוצר משתתף המבוסס בעניין (אוניברסיטת קולג ‘בלונדון). אמור זו להתחיל לעסוק בציבור בתמלול מקוון של סיכומי כתבי יד נטורליים ואין זה נחקרים השייך הפילוסוף והמשפט ג’רמי בנתם תמלול בנת’ם מוביל על ידי פריט המרכז העולמי ללימודי בנתם. נוסדה בשנת המטרה שלה החשובה הנוכחית תכנון מהדורה מלומדת תמימה מסוג יצירותיו שנאספו מסוג בנת’ם. התפוקה הנקרא בנת’ם לפי הזמן הארוכים הינה פורה, ואוספי ספיישל שירותי רשת הספרייה המתקיימות מטעם המחזיקים 60,000 פוליו ששייך ל בנתם. מהווים מקוטלגים במלואם; כשליש תועתקו פעם, או אולי כי לרמות מגוונות במתכונת ובפורמטים שונים; אולם חלק מהם אינה מתורגמים והוא לא מתנהלים.

תמלול בנת’ם נועד לרתום את אותה כוחו השייך שיווק המונים להשלמת תמלולם ששייך ל 12,500 מכתבי היד המתקיימות מטעם ג’רמי בנת’ם. הגדרה קצרה למיקור המונים מתוך ויקיפדיה היא: ‘לקיחת משימות המבוצעות אם משעמם על ידי תמיד או שמא קבלן, ומיקור חוץ מ שבהן לקבוצת אתם אם קהילה, אפשרות “שיחה פתוחה” לקבוצה רבה השייך בני האדם (קהל) המבקשת תרומות. בוודאות, ויקיפדיה עצמה תלויה בעיקר במקרה ממש גדולה בתוכן שמקורו בהרבה. (ואכן, הרעיון המרכזי שהיא השתתפות מרצון המונית בעשייה מלומדת מתוארך לפחות לפני בשנים המעצבות הנקרא מילון אוקספורד באנגלית במחצית השנייה ששייך ל המאה התשע עשרה.) יפעת תמלול הולי , בדף שלה : כיצד ולאיזה מטרה ספריות זקוקו להרוויח זאת? ‘, כל ספק סקירה נחוצה על גבי ההגדרה ומטרתה מסוג חומרי ההמונים והרלוונטיות לעוזרת לספריות, ובוחן בערך כמה מערכות אינטרנט השתתפותיים ענקיים בקנה כמות חלל גדול לאחרונהלזהות אחרים מעורבים להצלחה. תמלול פתח תקווה שהיא הולי מסייעת להבטיח שמקורות המונים הם דרך פופולרית בזמן האחרון לאיסוף מאמרים. למרות אכן, תמלל את אותן בנתם נולד המאמץ הראשון לשחק לעניין אותכם הבינלאומי בפרקטיקת תעתיק של ערך היד או לחילופין מאוד.

העבודה משך שנים או לחילופין מאי הינו ממומן בעזרת מועצת המחקר לאמנויות ומדעי הרוח בבריטניה, בהובלת מוצר בעלי עזרת המחלקה ללימודי בניית מטעם הוא למעשה אתר מהעבודה השייך מוקד למדעי הרוח הדיגיטליים הפוטנציאלי. פעילות הפיתוח הטכני מבוצעות דרך מוקד המחשוב שהיא אוניברסיטת תל אביב.

מכוון
ביותר, המטרות מסוג תמלול בנתם אלו אלה:

לספר 12,500 כתבי יד מטעם בנתם פעם אינה נקראו

ליצור ממשק תמלול ציבורי, בשיתוף תכשירי שיעור מותאמים, המשלבים תעתיק מקודד

לטיפוח הביצוע לקהילות ייעודיות מסוג מתמללים מתנדבים

להמיר תמלילים שנוצרו פעם אחת לפורמט

להגשים ‘בנק רעיונות’ מבוסס ברשת, המבוסס בדבר התמלילים

לקנות סוג של טלפון ומחקר משתמשים לגבי האופן שבו הציבור התקשר תוך שימוש העשייה

להתחיל חומרי תמלול כללי השייך לשימוש עבודה ושירותי תמלול שאינם חרדיים

האוצרות ארוכת הטווח שהיא כתבי יד דיגיטלים ותמלילים מקודדי במאגר הדיגיטלי

רכיבי הפרויקט

כתבי יד דיגיטליים, רשומות על ידי מבצע איסוף כתבי הזרוע הנמצאים ששייך ל בנתם ותמלילים מדור ראשית מועלים למאגר הדיגיטלי צורה נגזרות ורשומות קטלוגיות מקוצצות מקורן במאגר ל’תעתיק תעתיק ‘מבוסס וויקי, התאמה אינדבידואלית המתקיימות מטעם תוכנת ויקימדיה קוד פתוח. בעלי האספנים מסוגלים להירשם בדלפק התמלול, בנותן לקבלן להגיע לכלי נהיגה, למגוון פעילות ברשת חברתית ולתמלל כתבי יד. למקרה מתמלל מרוצה מעבודתו, התמליל המקודד ל- מועבר לעורך הפרויקט; כאשר הוא עבר התאמה, הנו מועלה למאגר הדיגיטלי לזמינות גישה פתוחה, בתוספת ל תצלום היוצר עורינו הרלוונטית, ולשימור לנצח. עורכי עבודת השיפוצים הורים אף להמרת ה- ולהעלאת תמלילי הירושה. לסיכום, התמלילים יסייעו למשימה הנקרא פרויקט בהפקת מהדורות עתידיות הנקרא האתרים שנאספו מטעם


תכנון ממשק תמלול
מידע ממשק ציבורי לתעתיק כתבי יד דוחף 10 אתגרים ראשוניים. מלכתחילה, תעתיק מסוג הביא לפרסום עורינו יכול להיות בעייתי לחסרי ניסיון; הנ”ל זה במקרה של הקורפוס מסוג בנתאם.

קריאות הנוכחית לעתים מזומנות אתגר; יתר ומסיבה זו, ידו הנקרא בנתאם התדרדרה ככל שהתבגר. (העמוד משמאל הוא חיבר יד ‘מוקדם לקריירה’; מימין מתפעל מאוחר בהרבה מסוג קושי ‘מתון’.) וגם, ביחד לרוב כתבי ידינו באותה משך, אנו צריכים מחיקות, פריטים, הערות מצומצמים, אידיוסינקרטיות וכתיבים אינם עקביים, וזילופים שהיא שפות לטיניות, צרפתיות ושפות שונות, או גם מכיוון ש תמיד 5 מהמכשולים העומדים מחשב אישי המתמלל בתחינלת דרכו. סוגיה שנייה הזאת שהדרישה לסימון מפורט ששייך ל החיונית לקיימות וערך נוסף לשימוש חוזר השייך הלימודים המתקיימות מטעם עבודת תמלול עכשוויות, מביאה מכילות למעלה למתחילים. שלישית, אבטחת יופי בפתח תלויה בהתערבות אנושית מומחית, שהיא יוצרים, אבל הטלת רף נוי מעולה מהראוי בדבר מתנדבי אנשים ללא כל הוראת תיהיה דייו מציאותית, ועלולה להרתיע את ההשתתפות. אתר הללו חיוני לדאוג למצוא איזון ניתן בודדת מגוון ואת איכות התרומות לשם עלויות השוטף בידה. לסיכום פסוקו של עניין, בעוד שסביבת תמלול עכשווית, דינמית, מבוססת וויקי זו פלטפורמה שחייבים לבצע להצלחה, יש עלינו לדאוג אינה להעניק לטכנולוגיה להוביל אחר ההתפתחות: קיימות ארגונים דמוגרפיות פוטנציאליות כהנה וכהנה מטעם מוזמהנים בפרויקט, ולכן מגרש המכוניות לשאוף. להבטיח חוויה מסבירת מרחב, מתגמלת וממכרת למתנדבים בכלל הגילאים והרקע.

שולחן התמלול
דלפק התמלול מסוג בנתם פותח פעמים רבות בגלל פחדים אלו. גולש, לא לפני שנרשם, רשאי לתכנן בכתב יד לתמלול. כתבי עורינו הזמינים מסווגים כחלק מ נושא, מבצע וקושי – או גם היות ועל פי רוב מאמץ הדיגיטציה מתעסק בכוונה בעמודים אשר ישנים שישנים ‘הקלים’ המוקדמים. נעזר מסוגל לעיין בהם לצורך שהוא מוצא אדם שהוא חש במצב לבצע. בבחירה, תצלום חיבר עורינו נשלחת לממשק עריכת וידאו.ממשק העריכה מספק את אותן כתב ידינו בצד ימין שהיא דף הנייר, ותיבת קלט עיתון להפקת תמליל משמאל. לצופה בכתב עורינו יש עלינו מתקן זום, המעניק למתעתק גמישות, בין אם לעבור בדיקת ביקורת מבנים מפורטת מטעם מילה או קטע ספציפי, או להכיר את אותם היוצר היד לגמרי בפריסה המקורית ממנו. כברירת מחדל, מגרש המכוניות הוא למעשה ויקי טבעי, יחד עם עריכה קולנועית פתוחה, אך תמלול בעיצומו עשוי להינעל לתקופה תוך כדי מהראוי גולש המבקש בעיקר לפצח את הקוד שממנו.

משמאל לימין, הכפתורים מציעים למשתמש לבנות הערות לטקסט של תמליל יחד עם התכונות הבאות: חוץ שורה – מעבר דף – כותרת – פסקה – תוספת – מחיקה – קריאה אינה ברורה – עיתון אינן קריא – הערה שולית – קו תחתון – איות בניגוד – שפה אם לא – סימן-אות – מקף ארוך – הערת משתמש. סרגל הכלים השייך הינו יצירת ראוי, שמסתיר אתר מרווח מהמורכבות של סימון ה- מהמתמלל.

למקרה תמליל נשמר ומוצג, הקידוד מועבר כ- כדי להעניק עיצוב דמוי חיבר יד לעבודה המוגמרת, כגון שמוצג באיור 5:

פעמים רבות בגלל מחשבה בעניין רחב הקהל, בתחום עליכם סיוע והכוונה בפורמטים רבים ומגוונים, כבר החל כסאות סטטיים בדבר יסודות הפליאוגרפיה עד למידה וידיאו. עליכם פורום דיונים, כולל ערוצים על אודות בנתם, סימון ותמלול. ‘פרופילי’ תמלול דומים לפייסבוק זמינים למשתמשים נמצאים. תגמול זה מקום פנוי חיוני ממקור גולשים מוצלח: לתמלל בנתם חיוני טכני דוגמאות, מקרה לדיון ער בפורום, וטבלת ליגה מסוג מתמללים מוצגת באתר. מגרש המכוניות מנפיק אפילו את אותה ‘בנטמומטר’, תיעוד חזותי של ההתקדמות המאפשרת במאמץ המשותף לפנות ולקודד את אותם מורשת כתבי ידינו מסוג ג’רמי בנת’ם.

המקור לקהל
דלפק התמלול מתוכנן לשימוש אם חופשי וחופשי, וגם מתעתק אפשרי מוזמן להירשם. עם זאת, למען לנצל באופן המקסימאלי את אותו הדבר, שבו אנו עובדים משווק והיה אם פעיל לשלוש חברות עדיפות רחבות שהיא משתתף. הזר הראשון הוא למעשה מגזר בתי הצבע בבריטניה. הפרויקט מקודם אם וכאשר לאומי למורים, באופן ספציפי לאחראים שיש להן ילדים בגילאי 16-18; מלבד זאת, נערכות סדנאות ושיעורים בבתי הצבע הלונדוניים שאליהם ופרויקט בנת’ם מקשרים עדכונים תקפים. העשייה פונה בנוסף למגזר האקדמי, הנישות למחנכים, באמצעים מחקר פלאיוגרפיה למדעי הרוח, ואלה לחוקרים, במדעי הרוח הדיגיטליים, לדוגמא נוסף על כך בנושאים חרדיים איכותיים כמו למשל משפט, כלכלה והיסטוריה. קהל המטרה הסופי הוא למעשה גופם השונה המתקיימות מטעם היסטוריונים חובבים, חובבי בנתם ואנשי גולשים. בציבור הרחב. לתמלול בנת’ם עליכם תוכניות תקשורת על כל משפחה, בשיתוף אסטרטגיות כבר החל מ מסדנאות עד הרגע הודעות לעיתונות ואפילו עד פרסומות בתשלום בפרסומים ובמגזינים אקדמיים. ארגון איכותי נקרא חיוני: יש צורך לקחת בחשבון זמני הובלות ששייך ל הפרסום ואת המחזור האקדמי, ובגיל 12 ימים המלאכה מועט במיוחד. בתוספת ל שיווק ממוקד, יש עלינו לפרויקט נוסף על כך נראות איתנה באינטרנט, עם נוכחות בפייסבוק ובטוויטר, לדוגמה גם כן אתר העבודה מכשיר אייפון שלו, הבלוגים והעדכונים מהצלם.

תוצאת
תמלל אחר בנתם מבטיח חמש תוצאות חיוביות. הנו נותן להפסיק את שנתם של את מעורבות האנשים בארכיונים מלומדים ותמלול כתבי יד – קורה אתגר, נוני אולי כן ואולי לא נושא פירוש אחר בתקופה שבו, בבריטניה לפחות, מבני מחקר בתחום מדעי הרוח ושירותים אחרים נמצאים באותו מקום מתח לדלת מוגבר לכמת את אותן ההשפעה החברתית של הדודים. הינו גם כן ידי לעזור לפתוח רק את המחשבה לגבי ג’רמי בנת’ם מול קהלים נוספים. בנתאם שימש הוגה מיוחד, שעבודתו איתגרה בתי מוסדות, פרקטיקות ואמונות אחרות. כתביו בדבר מדיניות חברתית, משפט וכלכלה השפיעו סופר בעניין רפורמות הממשל הציבורי של המאה התשע עשרה, ורבים העובדות איכותיים בנוסף בשנים האחרונות. תמלל את אותן בנתם תבנה ‘בנק רעיונות’ שיביא את אותם בנת’ם לקהלים דנדשים, יחד עם קובעי מדיניות, התקשורת והציבור. תפוקה מתמשכת אחר תראה חידוש קורפוס גישה פתוחה המתקיימות מטעם כתבי יד ותמלילים דיגיטליים, שנשמרו דיגיטלית לרווחת החוקרים בזמן מאות רבות של קיימת לכן. תעשה וגם גרסה בדוקה ששייך ל התכשירים של לשימוש חוזר ולהתאמה באמצעות עבודה ושירותים אחרים. לסוף דבר, העבודה יאסוף נתונים כמותיים ואיכותיים בדבר השתתפות האנשים, ויעשיר את אותו הבנתנו היאך כל המשפחה מתקשרים יחד עם משאבים דיגיטליים ועוזר ליידע תוכניות דיגיטציה עתידיות.

מאמר
תמלל את אותה בנתם הינו מוצר התמלול הגורם היחיד הראשוני הנקרא שיווק אתרים המונים, שלו נלמד שונות ומשונות על גבי מהות העיסוק בקהילה במשאבים דיגיטליים ומדיה חברתית. העבודה נבדק ברוב קריטריוני ההצלחה שזיהתה רוז הולי, אולם תמלול נולד דרישה בנוייה באופן יחסי, ללא כל ספק בהרבה מאלה שנדרשו מהציבור בפרויקטים משתתפים משמעותיים נעבר לכך אם כזה, ואם בכל המאמצים המובילים של הרהוט של צוות אנשי ניקיון הביצוע שמצויים, לעזור, להדריך ולפשט). נותר שישנם או שמא מגוון ההתלהבות מטעם הציבור מרעיון תעתיק ערך ידינו ההיסטורי תיבדק בעזרת קשיים בפועל. נוסף על כך אי הצלחה משיכת מספר חלל גדול מסוג תמלילים שהושלמו בעלי רמה ישמש ממצא מחקרי כדאי – נדמה לנו שהוא היומן העמוק הנדרש אפשרות הביצוע יחשוף ויסייע להראות את כל הדרך הבטוחה להתחייבויות תמלול עתידיות – אבל צוות בטוח , וההתקדמות או אולי מאוד נודעה מעודדת, והראתה רמות מעולות שהיא עניין ומעורבות, הרוב פעילות בפורום ותעתיק גדול מאוד בעיצומה. קוראי יכולים להגיע בחום להתנסות ב את אותם תמלול בנת’ם, לחבור לקהל ולנסות לעצמם תמלול כתבי יד מקוונים!