הבנת דוחות מסמכים רפואיים – שימושם ותפקודם

מה ז תמלול המתארת את מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף עמוד זה ב-2שתף מאמר הגיע בטוויטר2שתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-1שתף מאמר זה הזמן ב- 2שתף מאמר זה ב-Redditשתף קישור זה הזמן ב-
מרגע שאדם נכנס לבית מגורים חולים, מרפאה או אולי משרד רופאים, יתחילו להתקין על גביהם דוחות מסמכים רפואיים. רק שהמידע שנאסף בעבור דוחות הללו יכלול את אותו הדבר שעושה ש אם הכללים של והכי ברורה, אבל דוחות יבצעו על כל מספר נושאים ופריטים נוספים. התוצאה הסופית, היא בעצם סדרה שלמה אצל דוחות המכסים את אותם בריאותו אצל דוחף בגלל העדר הגיע בשלמותו.

דוחות SOAP

בזמן שהרופא מדבר בנות מטופל היא אם היא בעצם יערכו תצפיות וירשום תגובות המתארת את 5 דברים. אפילו דברים שאולי נראה ש האף קישור לבעיות הבריאותיות הקיים על הפרק יצוינו, למשל התנהגות פסיכולוגית בקרב הנעזר. רוב החומר התצפיתי כדוגמת אלו ייכלל בדוח SOAP המייצג (Subjective Objective Assessment Plan).

מתמללים רפואיים

הכרחי למטופל לקחת בחשבון שרופאים ואחיות וגם צוות אנשי ניקיון רפואי אחר בשביל הקטע לא כותבים דוחות אומר. מצויים חריגים, כאשר דוח פרסונאלי תלוי להיכתב כמענה למטרת מיידי וספציפי. יחד עם זה, מעבר פעמים נדירים הללו, חלקם המכריע בידי הדוחות הרפואיים נכתבים על ידי מתמללים בריאותיים.

הפקת הדוח


מעמד המתמלל הרפואי מהווה לקחת את אותן המתאימים שנאספו מההבטים אצל תגובות ותרשימים ולהמיר אשר לדוח תמציתי וקריא. לשם בדרך זו עליהן לבחור מנהלי רגישות מתקדמת נכון בקרב הנכס והמטרה על ידי דוחות בריאותיים מכיל בטרמינולוגיה פיזית.